Одређено вјештачење дионице пута Мељине-Петијевићи код Котобиља

Судија Привредног суда Владимир Булатовић усвојио је предлог заштитнице имовинско-правних односа Славице Лаковић за вјештачење дионице пута Мељине – Петијевићи у мјесту Котобиљ, упркос противљењу заступника Универзал Монтеа Младена Ивановића, али ће накнадним рјешењем одредити задатак вјештачења. Вјештачење ће обавити вјештак грађевинске струке Јовица Радовановић.  

У Привредном суду се води спор по тужби фирме Универзал Монте којом тражи исплату четири милиона еура плус ПДВ на основу споразума о раскиду уговора за пут Мељине–Петијевићи. Са друге стране  заштитница имовинско-правних интереса државе контратужбом тражи поништење споразума о раскиду уговора, јер сматра да Влада није могла да се задужи на испуњење споразума на основу закључка.

Наиме, Универзал Монте сматра да је основ (правни-економски разлог) за закључење споразума о раскиду споразума на страни државе садржан у уводним напоменама и да је интерес да се наплатна рампа трајно уклони и пролаз путем постане бесплатан, док је тужиочев економски разлог био његово дјелимично обештећење за средства уложена за изградњу пута Мељине-Петијевићи.

Ивановић је указао на чланове споразума у којима је  прописано да су споразумне стране сагласне да се раскида БОТ споразум са даном 8. 5. 2021. године, да су споразумне стране сагласне да немају међусобних потраживања по основу и у вези са БОТ споразумом, изузев накнаде предвиђене чланом 2 став 2.

-Овим споразумом вољом странака стављен је ван снаге претходно закључени споразум о изградњи, функционисању и трансферу (БОТ) пута од 10.1.2007. године. Такав споразум уговорних страна заправо представља нови уговор којим се стари раскида и престаје да производи дејства, па су тврдње тужене око наводног неизвршења уговорних обавеза из споразума који је раскинут и њени приговори на квалитет пута лишени сваког основа и значаја, истакао је Ивановић.

Према његовим ријечима, управо зато што је Универзал Монте извршио све своје обавезе, Влада је донијела закључак којим је усвојила информацију о исплати средстава и задужила тадашње Министарство финансија и социјалног старања да исплати средства у износу од 4.000.000 еура, па одговор на питање због чега нису исплаћена средства треба тражити на терену политике, а не права.

Заштитник дописима Министарству финансија потврђује и прихвата наводе из тужбе, док исте на расправи спори, казао је Ивановић.

Уговор са компанијом Универзал монте споразумно је раскинула 7. маја 2021. године Влада Здравка Кривокапића и задужила Министарство финанси ја и социјалног старања да у буџету за наредну годину предвиди четири милиона за исплату те компаније, али министарство којим је руководио Милојко Спајић то није урадило, већ је на крају мандата донијет закључак да се средства исплате из буџетске резерве. Ово питање наслиједила је влада Дритана Абазовића, али је, умјесто исплате, документацију прослиједила СДТ-у.

Држава сматра да Универзал монте није испунио своју обавезу.

Заштитница имовинско-правних односа казала је да, имајући у виду да је на припремном рочишту предложено вјештачење, сматра да би требало утврдити да ли је инвеститор поступио у складу са чланом 2 став 4 споразума о раскиду споразума, односно да ли је доставио сву расположиву документацију која се односи на изградњу пута.

Да ли је у дијелу пута на Котобиљу у цјелости фактички на терену завршена уговорена санација те дионице, а у складу са главним ревидованим пројектом, те да ли су сви радови који су извршени изведени по правилима струке, односно по стандардима у области изградње јавних путева.’ Ако фактичко стање није на том нивоу, то 6и значило да санација означене дионице није изведена по стандардима, те да тужилац није извршио своју обавезу, казала је Лаковић.

Главна расправа закана је за 18. јул.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here