Објављена црна листа пореских дужника Управе прихода и царина

Илустрација

У складу са Уредбом о условима и критеријумима објављивања листе пореских дужника Управа прихода и царина објавила је Црну листу на којој се налазе имена пореских обвезника са највећим износом пореског дуга са пресјеком на дан 30. април текуће године.

Како је саопштено из Управе прихода и царина, листа садржи 50 највећих пореских дужника који не измирују обавезе по основу пореза и доприноса из и на лична примања, 200 највећих пореских дужника по осталим пореским облицима и 100 највећих пореских дужника за које је покренут стечајних поступак.

Када је ријеч о пореским дужницима из Херцец Новог, на другом мјесту црне листе налази се предузеће Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Пантомаркет у стечају са дугом од 15 милиона еура, Приватна здравствена установа Општа  болница Мељине у стечају дугује нешто преко 3 милиона и налази се на 7. мјесту.

Остале компаније, међу којима су Тажекс, Горатекс, Рокспорт и друге, а које су углавном у стечају, имају дуг мањи од милион еура.

Управа прихода и царина Црне Горе у наредном периоду ће одлучно, у складу са својим надлежностима и законским прописима, али и кроз подстицање партнерске атмосфере и подизања свијести о заједничком интересу уредног измиривања пореских обавеза, предузимати мјере како би се фискална дисциплина подигла на виши ниво и како би се ишло у правцу смањивања пореског дуга.

Нови менаџмент Управе прихода и царина Црне Горе примјеном превентивних и казнених мјера, неселективним и систематичним приступом, те предузимањем законом предвиђених поступака доприноси повећању степена фискалне дисциплине и наплате буџетских прихода, односно предузима активности у настојању да не дозволи раст пореског дуга.

 Црна листа пореских обвезника доступна је на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here