Објављен IPARD позив подршку инвестицијама за прераду на газдинству

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је још један IPARD Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 7 „Диверзификација газдинстава и развој пословања“, Подмјера 7.2 „Подршка инвестицијама за прераду на газдинству“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру (IPARD III 2021–2027).

Рок за подношење захтјева за додјелу подршке је до 11. јуна 2024. године.

-Подржаваће се инвестиција чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 10 000 до 30 000 еура (није укључен ПДВ). Прихватљиве инвестиције су: изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за прераду, складиштење, паковање производа у сектору прераде млијека, сектору биљне производње: воће, поврће, житарице, љековито и ароматично биље (гајено и самоникло) и узгој печурака, сектору производње вина, сектору прераде маслина и сектору рибарства и аквакултуре; изградњу и/или реконструкцију и/или набавку опреме за производњу енергије из обновљивих извора; набавку опреме и уређаја за третман отпада и пречишћавање отпадних вода; колективне инвестиције у опремање објеката за прераду, складиштење и паковање производа.

Ближе информације у вези овог Јавног позива заинтересовани могу добити путем  телефона Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Директорат за плаћања: 020 672 026 или 067 205 790, као и Директората за рурални развој: 020 482 115 и 020 482 222.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here