МЈЕРЕ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ: ПОЗИВ ИЗДАВАОЦИМА ПРИВАТНОГ СМЈЕШТАЈА

Додатне мјере подршке за туризам и угоститељство Владе Црне Горе биће спорведене кроз двије фазе. Прва фаза се односи на позив издаваоцима приватног смјештаја за аплицирање у циљу реализације предметне мјере, а друга на процедуру издавања и коришћења ваучера, саопштено је из Министарствa економског развоја.

Право на учешће у реализацији мјере 33. Туристички ваучери за просвјетне и здравствене раднике и подршка издаваоцима приватног смјештаја имају физичка лица која посједују рјешење о упису у Централни туристички регистар за пружање услуга смјештаја у собама за изнајмљивање туристима, туристичким апартманима, становима за изнајмљивање туристима, кућама за изнајмљивање туристима, највише до 10 соба, односно 20 лежајева, кампа са највише 15 смјештајних јединица.

За учешће у реализацији ове мјере, подносилац пријаве је у обавези Министарству економског развоја доставити:

  • Пријаву која садржи основне податке о подносиоцу пријаве (име и презиме, адреса, телефон, е-маил, Интернет страницу на којој се налазе слике и основне информације о приватном смјештају);
  • Важеће рјешење о упису у Централни туристички регистар за обављање угоститељске дјелатности и важеће рјешење о додјели категорије за објекте који подлијежу категоризацији, које издају надлежни органи;
  • Доказ из Пореске управе о пријављеним и измиреним пореским обавезама по основу одобрења за обављање угоститељске дјелатности закључно са 31.12.2019. године.

Цјелокупна документација достављена на основу овог Обавјештења остаје у архиви Министарства економског развоја без обавезе повраћаја.

Министарство економског развоја неће оцјењивати пријаве подносиоца који овим Обавјештењем нису одређени као корисници подршке, затим оне које нису предмет овог Обавјештења, као и пријаве које не садрже сву прописану документацију.

Како је саопштено, пријаве које не испуњавају формално-правне услове биће одбијене.

Заинтересовани издаваоци пријаве могу доставити препорученом поштом или предајом архиви Министарства економског развоја у затвореној коверти, са називом и адресом овог Влединог ресора и адресом подносиоца пријаве, назнаком предмета обавјештења на које се пријава односи, на адресу Римски трг, број 46, 81 000 Подгорица.

Пријаве је могуће послати и електронским путем, односно е-поштом на адресу: prijave@mek.gov.me, са назнаком „Документација за Обавјештење издаваоцима приватног смјештаја о реализацији туристичких ваучера за просвјетне и здравствене раднике“.

Достављањем документације по основу овог Обавјештења, подносилац пријаве даје одобрење Министарству економског развоја да основне податке о њему објави на Интернет страници Министарства економског развоја и у другим извјештајима.

Обавјештење ће се објавити на интернет страници Министарства економског развоја и у једном штампаном медију.

Контакт особе су:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here