Легализација објеката постаје посебан закон

Нацртом новог закона легализација објеката издвојена је из Закона о планирању и изградњи и добиће посебно законско рјешење. То је резултат многобројних сугестија током јавне расправе, која је трајала од 18. маја до 27. јуна.

Како је за РТХН казао секретар за просторно планирање у Општини Херцег Нови Владислав Велаш, није природно ни логично да исто законско рјешење обрађује услове за изградњу легалних и легализацију нелегалних објаката.

Ново рјешење легализоваће већи број објеката, сматра Велаш.

Владислав Велаш, секретар за просторно планирање у Општини Херцег Нови

– Нацрт који је доступан даје многа добра рјешења, али мислим да су остале неке ствари и поново ћемо доћи у ситуацију, уколико ово буде коначно рјешење, да имамо ријешено 50% објеката, али значајан дио објеката нећемо бити у могућности да легализујемо – наводи он.

Претходним рјешењем грађани су имали рок од девет мјесеци да поднесу захтјев за легализацију, нацртом новог закона не постоји временско ограничење за подношење захтјева.

– Новим законом уведен је рок од шест мјесеци, гдје ће грађани бити у обавези да покрену поступак пред катастром за упис свог нелегалног објекта. Мислим да је то добро рјешење, шест мјесеци је више него довољно за покретање поступка уписа у катастарску евиденцију – сматра Велаш.

Поједина рјешења између важећег закона и нацрта су слична, објашњава Велаш, кључна ставка је орто-фото снимак из 2018. године.

– Сви објекти који се налазе на снимку, могу ући у поступак легализације, у суптротном не може се водити легализација. Што се тиче самих рокова плаћања, имамо добрих и мање добрих ствари. За објекат основног становања, до 200 квадрата, рок је са 20 година по важећем законском рјешењу, продужен на 30 година за плаћање на рате, што је добро рјешење. Са друге стране, садашње законско рјешење, које нико не помиње, каже да ће објекат за основно становање имати попуст 50%, овим новим измјенама попуст је 20% – објаснио је Велаш.

За остале објекте рок за плаћање на рате је са садашњих 10 година, продужен на 15, а плаћање Регионалног водовода је остало и у новом законском рјешењу, али са једнократног, измјеном закона, нуди се плаћање на три годишње рате.

Велаш сматра да није добро рјешење увођење урбанистичких параметара, јер постоји велики број објеката који не задовољавају те критеријуме, а могу бити легализовани. Новим рјешењем могуће је легализовати објекат за основно становање који не на удаљености мањој од једног метра од сусједне парцеле, за објекте до 500 квадрата дозвољена удаљеност је два метра.

Легализације објеката који су већи од 500 квадрата водиће Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма, што Велаш сматра лошим рјешењем. У извјештају геодетске организације биће потребне фотографије објекта, али укинут је извјештај привредног друштва.

Новина је и да ће орган који води поступак легализације, морати да излази на терен, како би потврдио налаз у извјештају геодетске организације. За извјештај статике ново рјешење захтјева и ревизију.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here