Још један пројекат за енергетски ефикаснији Спортски центар Игало

Спортски центар Игало

У оквиру првог позива за пројекте Interreg IPA VI-A програма Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2021-2027, Општини Херцег Нови, као партнеру одобрен је пројекат под називом „Sport Facilities Green Energy- Sinergy“.

Кроз пројекат је планирана уградња нове савремене Лед расвјете у Спортском центру Игало, са циљем постизања енергетске ефикасности и смањења потрошње  електричне енергије, поручују из Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу.

Партнери на пројекту су Град Тузла, Јавна установа за управљање спортским објектима Града Вуковара „Спортски објекти Вуковар”, Општина Херцег Нови и Центар за екологију и енергију из Тузле, саопштено је из локалне управе.

Пројекат је пријављен и одобрен у оквиру првог позива за достављање пројектних предлога на програму прекограничне сарадње између Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, а у оквиру приоритетне осе  2 – Зелена улагања у заштиту животне средине и ефикасно управљање ризицима и специфичног циља RSO2.1 – Промовисање енергетске ефикасности и смањење емисије гасова стаклене баште.

Реализацијом овог пројекта постиже се укупна уштеда електричне снаге спортске расвјете на нивоу цијелог објекта од 56,08% у односу на постојеће рјешење. Осим бољих техничких карактеристика спортске расвјете (квалитетније освјетљење терена, виши ниво хоризонталне осветљености и освијетљености у правцу камере, боље равномјерност освијетљености, елиминисања фликер ефекта, неограничене могућности софтверског креирања режима рада), пројектовано рјешење обезбјеђује дужи животни вијек свјетиљки и смањене губитке електричне енергије приликом експлоатације, што, уз основно смањење потрошње електричне енергије, представља значајно побољшање енергетске ефикасности, тј. обезбјеђује ефикасније коришћење енергије и остварује позитиван утицај на животну средину смањењем емисија CO₂.

Сврха пројекта је модернизација спортске расвјете у спортској дворани Спортског центра Игало у складу са међународним прописима и стандардима, а у циљу побољшања енергетске ефикасности и уштеде електричне енергије.

Пројектом је предвиђена демонтажа постојеће спортске расвјете дворане, која је у функцији од 2007. године и инсталација модерне расвјете са ЛЕД изворима свјетлости и напредним могућностима управљања и комуникације. Нови систем расвјете омогућава освјетљење дворане у свим потребним режимима рада (одржавање, тренинг, такмичења без ТВ преноса и такмичења са ТВ преносима), у складу са актуелним нормама и стандардима спортске расвјете. Укупна вриједност пројеката је 1.903.659,42 еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here