IPARD III: пољопривредницима бесповратна подршка у износу од близу 82 милиона еура

Влада Црне Горе је на последњој сједници донијела Уредбу о реализацији и поступку коришћења средстава из инструмента претприступне помоћи Европске уније (IPARD III програм).

Како је саопштено, предвиђено је да од близу 82 милиона еура (укупно 81.975.947) колико је опредијељено као бесповратна подршка пољопривредним произвођачима, допринос ЕУ износи 63 милиона еура што је 75% јавне подршке, док је национални допринос Црне Горе у износу од скоро 19 милиона (18.975.947 еура), односно 25 % јавне подршке.

-Доношење Уредбе омогућиће повлачење финансијских средстава из претприступних фондова црногорским пољопривредним произвођачима који живе у руралном подручју, у циљу достизања стандарда, економског, социјалног и територијалног развоја, паметног, одрживог и инклузивног раста кроз развој физичког капитала и као одговор на изазове који произилазе из климатских промјена, кроз промовисање енергетске ефикасности из обновљивих извора енергије, наводи се у саопштењу.

Уредбом се уређује реализација и поступак коришћења средстава финансијске подршке за спровођење мјера руралног развоја из Инструмента за претприступну помоћ Европске уније (IPA) за „Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава“ (Мјера 1), „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“ (Мјера 3) и „Диверзификација газдинстава и развој пословања“ (Мјера 7) – подмјера 7.1 „Подршка инвестицијама за развој руралног туризма“, подмјера 7.2 „Подршка инвестицијама за прераду на газдинству“ и подмјера 7.3 „Подршка инвестицијама за унапређење заната“, у складу са Програмом развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD-a III 2021-2027.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here