ИНВЕСТИТОР КОМПЛЕКСА ЛАЗУРЕ: ИСПУЊЕНЕ СВЕ ОБАВЕЗЕ – ПРЕДСТАВНИЦИ ДВА РИБАРСКА УДРУЖЕЊА ШАЉУ ЛОШУ ПОРУКУ

All-focus

У циљу објективног и потпуног информисања јавности, поводом изјаве НВО „Национално удружење производача рибе Црне Горе”, Бар и НВО „Удружење професионалних рибара на мору ЦГ-Шквер“, Херцег Нови, “Imperio Holdings Limited”доо, Херцег Нови у својству инвеститора у хотелско-туристички комплекс „Лазуре“ са 5 звјездица реаговало је саопштењем за јавност.

Уговором о закупу/коришћењу морског добра закљученом 14.11.2016. године између „Imperio Holdings Limited” доо и Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе (ЈПМД), инвеститор је преузео обавезу финансирања и изградње нове луке у складу са одобреним пројектом и грађевинском дозволом надлежног органа, а након завршетка радова обавезу да уреди, опреми и стави у функцију луку у складу са прописима и условима које мора испуњавати изграђена и опремљена лука наутичког туризма, наводе у саопштењу.

Како даље наводе, из уговора као и просторно-планске документације, произилази недвосмислено да инвеститор има обавезу не да изгради рибарску луку, него да обезбиједи одређени број везова у марини за потребе насеља Мељине. Урбанистичко-техничким условима од 01.09.2015. године, који представљају саставни дио уговора са ЈПМД, изричито је наведено да је лука на подручју Лазарет „планирана за потребе хотелског комплекса Лазарет и локалног становништва“. -Рибарска лука као посебни објекат не представља обавезу коју је инвеститор преузео. Када је инвеститор преузео коришћење лучког подручја, везове за своје пловне објекте у тадашњем Лазарету користило је 25 власника барки и становника Мељина, међу којима је и одређени број рибара, а према званичном попису којег је инвеститор тражио и добио од МЗ Мељине 30.04.2015. године, како би извршио своју обавезу обезбјеђивања везова за потребе насеља Мељине, односно локалног становништва. Сви наведени власници барки и становници Мељина задржали су везове у Марини “Лазуре“. За коришћење везова, инвеститор у протеклом периоду није вршио наплату локалном становништву, наводе у саопштењу.

Министарство одрживог развоја и туризма (МОРТ) донијело је рјешење 23.12.2016. годне којим се “Imperio Holdings Limited” издаје грађевинска дозвола за изградњу хотелског ризорта „Лазарет“ у Мељинама, односно лука, у зони наутичког туризма. Након свих изведених радова који су, како тврде власници комплекса Лазуре, у складу са издатом грађевинском дозволом, МОРТ је донијело рјешење 11.06.2019. године којим се „Imperio Holdings Limited” издаје употребна дозвола за изведене радове на изградњи хотелског ризорта „Лазарет“ у Мељинама-фаза IV-лука наутичког туризма и рибарска лука, у зони наутичког туризма.

-Дакле, државни орган надлежан за просторно планирање и одређивање намјене подручја које нам је уступљено на коришћење, а који при томе врши и надзор над радом ЈПМД па самим тим и извршењем уговора којег имамо закљученог са ЈПМД, издавањем употребне дозволе потврдио је да је инвеститор у свему извео радове и привео намјени објекат у складу са обавезама преузетим уговором и просторно-планском документацијом. Уредба о условима које морају да испуњавају луке разврстане према врсти поморског саобраћаја и намјени, на коју се Удружења позивају, ступила је на снагу 2011. године. Имајући у виду да је овом уредбом прописано да рибарска лука, поред осталог, има објекте и уређаје за одржавање, сервисирање и чување рибарских бродова и чамаца и риболовне опреме, као и простор за манипулацију, чување, припрему и дистрибуцију улова, сасвим извјесно би Урбанистичко-технички услови, као и грађевинска дозвола предвидјели и изградњу ових објеката, што није случај. Дакле, надлежни државни органи и инвеститор су на сасвим исти начин тумачили и приступили извршењу Уговора, односно да обавеза инвеститора не подразумијева изградњу рибарске луке. Тешко је замислити да би иједан инвеститор потписао Уговор којим преузима обавезу да гради рибарску луку, а да плаћа за закуп таквог подручја 145.000 еура годишње, поручују у саопштењу.

Како даље кажу, надлежна интерресорна комисија коју је формирало Министарство саобраћаја и поморства је изласком на лице мјеста у прописаној процедури утврдила још у јуну 2019. године да је инвеститор испунио све прописане услове за разврставање марине „Лазуре“ у луку наутичког туризма, поред свих претходно наведених услова који су се односили на изградњу објеката. Након што је Министарство саобраћаја и поморства упутило у процедуру предлог за доношење Одлуке о разврставању марине „Лазуре“, МОРТ је дало позитивно мишљење, односно сагласност да ова лука буде проглашена марином.

-Међутим, представници наведених удружења Марко Кисе и Силвио Тонсати тада већ отворено јавно иступају, захтијевајући у јавности изградњу рибарске луке, истовремено саопштавајући да у супротном Влада Црне Горе неће донијети Одлуку којом ће „Лазуре“ и званично бити проглашена марином. Након тога, Министарство саобраћаја и поморства поново је упутило интересорну комисију са задатком да утврди да ли постоји испуњеност услова за рибарску луку. Комисија је, након увида на лицу мјеста, утврдила да нема основа да сугерише смјернице за изградњу рибарске луке по којима би евентуално поступао инвеститор. Инвеститор већ пуне двије године чека да буде донесена одлука о разврставању марине, иако је упућивао и поновљене захтјеве за одлучивање ресорним Министарствима, тврде из руске компаније.

Наводе и да представници наведених невладиних организација немају овлашћења која има једино држава и њене институције, те да нису уговорна страна, нити да представљају све рибаре, као и да нису овлашћени од стране државе да предлажу одређена рјешења „у замјену“ за добијање дозволе. На молбу инвеститора у рјешавање отвореног питања укључило се некадашње МОРТ.

-„Imperio Holdings Limited” доо понудио је на састанку одржаном у јулу 2020. године донацију Националном удружењу произвођача рибе Црне Горе и Удружењу професионалних рибара на мору Црне Горе-Шквер, у укупном износу од око 67 000 еура. Наведени представници Удружења (дакле исти потписници који данас шаљу саопштења јавност и упућују пријетеће дописе) су на састанку у јулу 2020. године прихватили, потписали и овјерили службеним печатима понуђено, у присуству високих званичника надлежних Министарства, задовољни понудом инвеститора управо из разлога јер на овај начин би биле ријешене потребе рибара на овом подручју, те направљени додатни уступци за коче, истичу у саопштењу и наводе да након тога захтјеви наведених представника Удружења расту.

-На молбу инвеститора, Општина Херцег Нови укључила се као медијатор и посматрач, будући да су рибарска удружења стално усложњавала захтјеве и одустала од већ потписаног споразума. Инвеститор је остао при свему понуђеном из јула 2020. године, те доставио Удружењима посредством Општине Херцег Нови предлог Споразума о регулисању узајамних односа. Умјесто прихватања, преговори о донацији инвеститора претварају се у захтјев да инвеститор умјесто почетних око 67 000 еура изврши уплату око 270 000 еура, саопштили су из компаније наводећи да када су одбили њихов захтјев почињу отворене пријетње и притисци да да надлежни државни орган не треба да донесе одлуку о разврставању луке наутичког туризма.

-Надлежна комисија је прије двије године, а након добијања Употребне дозволе, утврдила да ова лука наутичког туризма испуњава све прописане услове за безбједан и сигуран прихват пловних објеката, тако да не постоји никакав основ да се доношење административне одлуке којом се формално разврстава лука по својој намјени покушава представити јавности као да инвеститор није испунио прописане услове за обављање дјелатности Луке наутичког туризма. Неистинити су и наводи Удружења који се односе на измирење пореских обавеза. Инвеститор је по основу обављања дјелатности, везаних за услуге, платио више од 150 000 еура ПДВ-а према држави. У складу са Законом о фискализацији у промету производа и услуга, инвеститор је спровео поступак е-фискализације, те је и на тај начин учинио надлежним финансијским институцијама доступним све податке о промету и услуга и фискалних рачуна у реалном времену. Инвеститор може с поносом истаћи и чињеницу да је у питању једна од техничкìх најопремљенијих марина у Црној Гори.

Из компаније питају да ли је рационално и даље тврдити, без икаквог правног основа, да је држава заиста имала намјеру да на заштићеном подручју, за чију реконструкцију је тражила и испуњење конзерваторских услова, гради прву рибарску луку у Црној Гори, на подручју на којем је у радијусу од 300м лоцирано седам хотела и болница Мељине.

-Цијенимо посебно важним да истакнемо да се МЗ Мељине, као и појединачно рибари који гравитирају овом подручју, противе иницијативи који официјелно упућују представници два наведена Удружења, те дају пуну подршку марини. Општина Херцег Нови такође је у претходном периоду уложила значајан напор да се ово питање компромисно ријеши, до изградње рибарске луке у Зеленици, која је већ планирана.

Како би окончали даље узнемиравање и предуприједили евентуално блокирање марине, којим рибарска удружења отворено пријете и најављују га чак и медијски, након пријема пријетећег дописа од стране удружења, позвали смо све надлежне органе да без одлагања предузму све мјере које имају на располагању у циљу обезбједења права инвеститора и заштите уговорног односа који имамо са државом, како би се коначно обуставило узнемиравање од стране неколицине особа које се представљају као заштитници права рибара, а са чијим пријетњама и уцјенама смо суочени откад смо фактички уведени у посјед. Истовремено, желимо да обавијестимо свако лице које буде предузело било какве недозвољене активности у акваторијуму чији је корисник „Imperio Holdings Limited” доо или на пловном путу према улазу у луку, да ће управа компаније поднијети одговарајуће пријаве против ових лица надлежним органима, у циљу заштите својих права и права гостију комплекса „Лазуре“, наведено је у саопштењу извршног директора Вјачеслава Пустарнакова.

Истичу да поруке које се на овакав начин шаљу инвеститору „који је уложио преко 50 милиона еура у Мељине и направио од тог локалитета наутичко-туристичку дестинацију и који запошљава око 100 лица, доминантно из Црне Горе, никако нису охрабрујуће“.

Очекују да у општем друштвеном интересу добију и одговарајући одговор надлежних институција.

1 COMMENT

  1. A što se vi sa ribarima raspravljate preko medija kada ste regularni vi ste napravili sve i to je kraj priče . Luka nautičkog turizma sa ribarskom lukom i servisnim centrom i izgleda prelijepo a što oni traže imaju sud i državu pa neka se bune .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here