Интензивнија сарадња предузећа Чистоћа и општинске инспекције

Служба за инспекцијске послове и предузеће Чистоћа интензивираће сарадњу у наредном периоду, како би спријечили нелегално одлагање отпада, а посебно искоришћених јестивих уља из угоститељских објеката.

То је договорено на састанку између представника Службе и представника предузећа. Према Закону о управљању отпадом, дефинисане су обавезе ималаца отпадних јестивих уља и масти, подсјећају из предузећа Чистоћа.

– Забрањено је испуштање отпадних јестивих уља и масти, које настају припремом хране у угоститељским, туристичким и другим сличним објектима са више од 20 сједећих мјеста, у канализациону мрежу и контејнере, односно посуде за сакупљање отпада, на јавне површине и земљиште и/или у земљиште и воде. Ималац отпадног јестивог уља и масти из става 1 овог члана дужан је да отпадна јестива уља и масти сакупља одвојено од других врста отпада. Ималац отпадног уља из става 2 овог члана дужан је да сакупљене количине отпадног јестивог уља и масти преда привредном друштву или предузетнику који је уписан у регистар сакупљача, односно превозника отпада или који има дозволу за прераду и/или збрињавање отпада – подсјећају из Чистоће.

Из овог предузећа у више наврата апеловали су на угоститеље да не одлажу у и поред контејнера искоришћена јестива уља и масти.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here