Интеграција и размјена искустава кључни

Јавне набавке и јавно приватно партнерство у региону биле су теме другог дана међународне научно-стручне конференције, коју у хотелу „Palmon bay“ организују Центар за менаџмент набавки и Висока пословна школа из Новог Сада.

Цијела потрошња јавног сектора проводи се кроз јавне набавке, а предсједник Коморе јавних набавки Србије Марко Шпилер, за РТХН каже да су данас покушали да интегришу јавне набавке и процедуре, нарочито контроле и ревизије како у Србији тако и у Црној Гори.

-Покушали смо да негде дамо осврт на извештаје Државне ревизорске институције, буџетских инспекција, да укажемо на који начин се јавне набавке злоупотрбљавају, да укажемо како не треба да се злоупотребљавају, а у неким ситуацијама да ипак научимо људе и са људима размјенимо искуства везано за начине на који се може утицати на исход поступака набавки.

Када је ријеч о злоупотребама, у извјештајима ревизије су најчешће оне у домену планирања, спровођења поступака, а нарочито извршења, истиче Шпилер.

-Чини ми се да ревизија најчешће “пуца” на ток поступка јавне набавке, односно на пословни, технички, кадровски и финансијски капацитет као нешто где се најчешће утиче на исход поступка, да не кажем „намешта“ набавка, а чини ми се да оно што је донела нова директива Европске уније о јавним набавкама и нови законодавни оквир у највећој мери се злоупотребе дешавају у извршењу уговора, посебно у делу анексирања уговора до 50 %.

Јавно приватно партнерство у Србији има десетогодишњу праксу, казала је замјеница предсједника Комисије за јавно приватно партнетрство Андријана Јовановић, похваливши се импозантним бројем и вриједношћу пројеката.

-Ми смо у овој години као владино тело урадили једну свеобухватну анализу резултата развоја овог модела финансирања које је јако блиско теми јавних набавки. То је нешто што просто спроводимо сви свакодневно и кроз инфраструктурне пројекте, али и кроз јавне услуге у свим нашим земљама у региону, и можемо да се похвалимо да у Србији имамо 230 пројеката чија је укупна редност око шест милијарди евра. То је заиста импозантна цифра у читавом региону и имамо са аспекта свих ових земаља можда и највеће пројекте у овој реализацији. То су дугорочни аранжмани, дугорочни уговори на период од 5 до 50 година који подразумевају изградњу, реконструкцију, санацију и финансирање неке јавне инфраструктуре или неке јавне услуге. Оно што је било важно протеклих дана, али и данас у оквиру панела и предавања на овој конференцији јесте што смо разменили искуства и отворили заиста многе нове идеје и теме као потенцијалне и за регионалну, али и за међупштинску и међунационалну сарадњу, поручила је Јовановић.

И Марко Шпилер истиче да су овакви семинари веома корисни због сарадње и размјене искустава у разним областима.

-Веома сам задовољан одзивом, реакцијама и знањем људи, који су веома упућени у тематику. Кључна је та размена искустава. У систему јавних набавки где једна Општина треба да набави све што јој је потребно „од игле до локомотиве“, јако је тешко имати искуство из сваког предмета набавке. Зато су семинари, али и та интеграција људи из разних општина, градова, у овој ситуацији и држава, јако значајна, јер ако је неко набављао одређену врсту грађевинских радова, а неко сад треба да их ради, јако ће му значити консултација. То важи и за добра, и за услуге, и за сваки предмет набавке – та интеграција је смисао свега, поручио је Шпилер.

Тема последњег дана конференције, 27. септембра, је “Управљање изазовима савременог пословног окружења”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here