ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МЈЕРЕ „ПОДРШКА НОВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ“

Илустрација

Посебну мјеру за подстицање новог запошљавања у 2021. години, која се реализује кроз предлог измјена и допуна закона из области пореза на доходак физичких лица и доприноса на обавезно социјално осигурање, Влада Црне Горе предвидјела је кроз Мјере подршке привреди за први квартал.

Како је саопштено из Министарства економског развоја, основни разлози за реализацију ове мјере садржани су у потреби да се, усљед негативних последица које је пандемија имала на пословање привреде, а тиме и на смањење броја запослених, омогући привредницима да дио незапослених са евиденције ЗЗЗЦГ поново запосле уз значајне олакшице и подстицаје за запошљавање.

Министарство финансија и социјалног старања, као предлагач измјена закона и Министарство економског развоја, као координатор мјера подршке привреди, уважили су захтјеве да се за примјену ове мјере размотри могућност пробног рада. Сходно томе, корисници ове мјере могу бити они послодавци који заснују радни однос на неодређено вријеме са незапосленим који је најмање 3 мјесеца било на евиденцији ЗЗЗЦГ, уз могућност да ту особу претходно ангажују по уговору о пробном раду у трајању до 3 мјесеца. Олакшице дефинисане овом мјером обрачунаваће се од момента када послодавац заснује радни однос на неодређено вријеме (не током пробног рада).

Послодавци који су запослили особу током 2021. године, а прије ступања на снагу ових Закона, биће у могућности да ретроактивно користе ове олакшице.

Из Министарства подсјећају да је мјера конципирана на начин да се послодавац који заснује радни однос до 31. децембра на неодређено вријеме, у складу са Законом којим се уређују права и обавезе запослених по основу рада, са особом која има пребивалиште на територији Црне Горе и које се налази на Заводу за запошљавање дуже од три мјесеца, ослобађа обавеза плаћања пореза на доходак и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду исплаћену за период од три године од дана заснивања радног односа. Једини услов који послодавац треба да испуни је да је наведеним запошљавањем повећао број запослених у односу на дан 31. децембар 2020. године.

Послодавац ће бити ослобођен обавезе плаћања наведених пореза и доприноса за зараде, максимално до износа просјечне бруто зараде у Црној Гори у претходној години, и то 90% пореза и доприноса за зараде исплаћене у 2021. години, 60% за зараде исплаћене у 2022. години и 30% за зараде исплаћене у 2023. години.

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, за особе за које се остварује право на ослобођење од плаћања ових доприноса, биће измиривани из буџета Црне Горе, наглашавају из Министарства економског развоја.

Министарство финансија и социјалног старања припремило је Приједлоге измјена и допуна Закона о порезима на доходак физичких лица и Закона о обавезном социјалном осигурању који су утврђени на сједници Влада Црне Горе 4. фебруара 2021. године и упућени Скупштини ради доношења.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here