Именован Савјет за заштиту и развој локалне самоуправе Општине Херцег

Општина Херцег Нови

Нови Савјет за заштиту и развој локалне самоуправе Општине Херцег Нови именован је на посљедњој, деветој редовној сједници локалног парламента. Чланови су: др Никша Гргуревић, доктор наука у области менаџмент у поморству и доцент у области међународна економија, архитекте Снежана Дуловић и Јовица Рашовић, бивши предсједник Општине и посланик у Скупштини Црне Горе, Стеван Митровић, адвокат Љубиша Матковић, предузетник Владимир Станишић и бивша професорица, некадашња чланица Савезне Владе Србије и Црне Горе и савјетница у Општини Херцег Нови, Гордана Булатовић.

Савјет за заштиту и развој локалне самоуправе је посебно, самостално и савјетодавно тијело, које се прије свега стара о унапређењу, стању, заштити, надзору и контроли локалне самоуправе, као и остварењу интереса локалног становништва у цјелини или појединачно.
Према Одлуци о образовању Савјета, ово независно тијело се стара и о односу са Владом и другим државним органима и јавним службама чији је оснивач Република, у погледу унапређења и развоја локалне самоуправе кроз законске иницијативе за доношење, измјене и допуне правних аката и других односа. Савјет има право да државним органима, органима локалне самоуправе, локалним органима управе и јавним службама, подноси предлоге за унапређивање и развој локалне самоуправе, подизање нивоа квалитета јавних услуга, заштиту Уставом и законом утврђених права и дужности Општине и заштиту слобода и права локалног становништва.
Чланове Савјета Скупштина бира из реда угледних грађана и стручњака за поједине области од значаја за функционисање и развој локалне самоуправе и заштиту локалног становништва, а право предлагања имају: мјесне заједнице, стручне институције, привреда, невладине организације, стручна удружења и други.
Предсједник и чланови Савјета, као представници локалног становништва, у свом раду и поступањима, придржавајући се начела равноправности и једнакости, не могу изражавати и заступати своја политичка увјерења и друге различитости.
Рад Савјета је јаван, што подразумијева, између осталог, да ово тијело о свом раду подноси годишњи извјештај Скупштини општине.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here