Договорен откуп акција Института Игало у власништву Жарка Ракчевића за 5,25 милиона еура

Институт Игало

Влада Црне Горе је на јучерашњој телефонској сједници усвојила информацију о понуди мањинским акционарима Института Игало за заједничко дјеловање ради усвајања Плана спашавања Института и откуп акција од компаније ХТП „Виле Оливе“  Жарка Ракчевића, за 5, 25 милиона еура.

Како је наведено у закључцима Владе, задужује се Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине да у циљу упућивања званичне понуде за заједничко дјеловање и откуп акција, представнике државног капитала у Одбору директора Института задужи да власнички удио мањинског акционара ХТП „Виле Олива“ откупи у износу који је највећи мањински акционар јавно изнио а сада и потврдио и то у износу од 5, 25 милиона еура.

Тај износ биће уплаћен Ракчевићу три дана од потврђивања Плана реструктурирања од стране Агенције за заштиту конкуренције а најкасније у року од шест мјесеци од закључивања споразума.

Одбор директора је у обавези да закључи споразум о заједничком гласању и дјеловању акционара по којем ће мањински акционари гласати у складу са чланом 144 Закона којим се уређују привредна друштва.

-Ако план реструктурирања не добије потврду Агенције за заштиту конкуренције акције у обиму и броју остају у истом односу прије закључивања споразума.

Задужују се представници државног капитала у одбору директора да са Фондом здравства покрену питања за утврђивање правичне накнаде за услуге од општег економског интереса, наведено је у закључцима Владе.

Прије усвајања информације и закључака,  на основу процјене вриједности Института као и анализе пословања Института, одржан је састанак са представником највећег мањинског акционара Института Игало. На састанку је изнијета понуда за откуп акција мањинских акционара, у циљу повећања учешћа државног капитала у Институту како би држава могла у потпуности да преузме одговорност над пословањем те установе.

-Држава би контролу над акцијама стекла сада, а у циљу успјешног усвајања Плана спашавања и Плана реструктуирања, док би се плаћање цијене акција утврђене у складу са законом, извршило оног момента када Агенција за заштиту конкуренције одобри план реструктурања. Овим би се удио државе подигао на 2/3 учешћа у друштву које прате корпус права сходно закону  и Статуту, наведено је на сајту Владе.

Наведено ће се, како наводе,  операционализовати кроз закључивање два Споразума.

Споразумом акционара о гласању ће се унапријед одредити како ће мањински акционари који буду тај споразум прихватили грасати по основу својих акција, на који начин ће се одредити у односу на питања изгласавања Плана спашавања и Плана реструктуирања института Игало, а како би се недвосмислено обезбиједила подршка мањинских акционара у процесу спашавања Института.

Надаље, Споразурном акционара којим ће се између мањинских акционара и Владе Црне Горе уредити права  и обавезе из откупа, односно стицања акција и то на начин што ће се утврдити обавеза куповине удјела ХТП ,,Виле Олива“, у износу од 5,25 милиона еура (вриједност у износу од 6,1 милиона еура, а са којом је Ракчевић изађао на берзу, коригована је на вриједност од 5,25 милиона еура), док ће се наведена купопродајна вриједност акција исплатити у року од 3 дана од дана прихватања Плана реструктурања, а најкасније по истеку 6 мјесеци од дана закључивања споразума, те уз услов да је мањински акционар у свему испоштовао Споразурн о заједничкорн гласању. Такоде, овај Споразум садржаће уговорну казну, уколико држава Црна Гора не испуни своју уговорну обавезу, којом ће се обезбиједити мањински акционар.

На састанку је презентоваа садржина Платформе коју је Влада Црне Горе усвојила у марту, као и кораци у изради Плана спашавања и Плана реструктуирања, те неопходност подршке мањинских акционара за усвајање ова два јако битна Плана који треба да омогуће спашавање института Игало.

ХТП „Оливе“ Жарка Ракчевића власник је 27,44 % акција Института Игало.

Предсједник Владе Милојко Спајић и представник мањинских акционара Института „Др Симо Милошевић” Жарко Ракчевић одржаће сутра (21. јун) конференцију за медије у згради Владе, са почетком у 10.30 сати.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here