АЗК испитује законитост државне помоћи Институту „Др Симо Милошевић“

Савјет Агенције за заштиту конкуренције покренуо је  испитни поступак како би утврдио да ли је Министарство финансија, које је преузело обавезе Института „Др Симо Милошевић“ према Агенцији за осигурање депозита из Београда и Југобанци Београд у стечају, по основу кредита од прије више од три деценије, додијелило незакониту државну помоћ.

Подсјећамо, уговор је потписао бивши министар финансија Александар Дамјановић са Агенцијом за осигурање депозита и Југобанком, а након преговора са српским министром финансија Синишом Малим.

-Министарство финансија, Агенција за осигурање депозита из Београда и Југобанка а.д. Београд у стечају 29. септембра 2023. године закључили су Уговор о начину измирења дијела међусобних обавеза, а Агенцији за заштиту конкуренције је 25. октобра 2023. године, у односу на исти уговор достављен Захтјев за давање мишљења с аспекта примјене и тумачења Закона о контроли државне помоћи. Како је утврђено да се наведеним уговором регулишу питања измирења дуга Института  „Др Симо Милошевић“ а.д. Игало, а који је стекао право на потенцијалну помоћ даном закључења тог уговора, као и да је предметни уговор закључен прије одлучивања Агенције, предмет је из поступка претходне контроле државне помоћи прослијеђен на надлежност и поступање накнадне контроле државне помоћи, наведено је на сајту Агенције за заштиту конкуренције.

Агенција  налази како постоји основана сумња да је на основу предметног уговора додијељена незаконита државна помоћ – државна помоћ додијељена без претходне пријаве или прије одлучивања Агенције о усклађености те помоћи.

-Стога, узевши у разматрање све релевантне чињенице, Савјет Агенције је, на сједници одржаној 28. новембра 2023. године, донио Рјешење о покретању испитног поступка утврђивања усклађености потенцијалне државне помоћи додијељене од стране Министарства финансија, како би се испитали расположиви подаци и информације и оцијенила усклађеност додијељене потенцијалне државне помоћи са Законом о контроли државне помоћи, наводе из АЗК.

У складу са обавезама прописаним Законом о контроли државне помоћи, како наводе,  налаже се Министарству финансија да се, у року од петнаест дана од дана пријема рјешења, изјасни о чињеницама и информацијама које указују на незаконитост потенцијалне државне помоћи и достави све податке и информације потребне за испитивање усклађености потенцијалне државне помоћи са законом.

-Такође, Министарству финансија је наложено да, одмах по пријему рјешења, привремено обустави додјелу средстава по основу Уговора о начину измирења дијела међусобних обавеза до одлучивања Агенције о усклађености потенцијалне државне помоћи са Законом о контроли државне помоћи. Заинтересоване стране могу доставити све релевантне информације и податке значајне за одлучивање Агенције у овом испитном поступку, закључују из Агенције за заштиту конкуренције.

2 COMMENTS

 1. Interesuje me da li Савјет Агенције за заштиту конкуренције interveniše i ako dvojica skoče u more da spasu davljenicu, pa jedan u tome uspije, a drugi ne bude imao to zadovoljstvo?

 2. Metodi ovakve kontrole u svijetu su nepoznati.
  Ovo se moze samo dogadjati u CG.
  Sta oni imaju sa radom preduzeca.
  Poslovanje je poslovanje.
  Zna se ko je odgovoran za uspjeh i neuspjeh.
  Misljenja sam da neko odavna radi da se institut zatvori. Da neko dodje u njegovo vlasnistvo.
  Da neko popravi svoj racun koji ima van CG.
  Scenario je poznaf punih 20 g.
  Do kada ce se krcmiti drzavna imovina?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here