ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОПРЕДИЈЕЉЕНО МИЛИОН ЕУРА

Управни одбор Завода за запошљавање Црне Горе одобрио је грант шему вриједну милион еура за финансирање пројеката запошљавања особа са инвалидитетом, са евиденције незапослених.
Завод за запошљавање Црне Горе објавио је данас Јавни позив за додјелу средстава Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом – грант шема, односно пројеката који доприносе унапређењу професионалне рехабилитације и запошљавања лица са инвалидитетом.

Посебни циљеви позива су: превенција социјалне искључености лица са инвалидитетом, повећање стручних и радних квалификација лица са инвалидитетом, као и брже укључивање у радне и друштвене процесе, повећање степена укључености жена са инвалидитетом на тржишту рада, успостављање партнерстава између послодаваца и лиценцираних организатора програма образовања одраслих, у активностима које доприносе повећању запослености лица са инвалидитетом, отварање нових радних мјеста за лица са инвалидитетом, подизање свијести јавности, а прије свега послодаваца, о радним капацитетима лица са инвалидитетом, као и о могућностима и бенефитима запошљавања ових лица.

Бесповратна средства биће усмјерена за финансирање пројектних идеја из области рехабилитације и запошљавања лица са инвалидитетом, а очекивања су да ће, кроз пројекте, бити укључено најмање 160 особа са инвалидитетом.

Kрајњи рок за предају предлога пројеката је 27. децемабра 2021. године до 15:00 сати, а детаље о заинтересовани могу наћи на званичном wеб сајту Завода за запошљавања, као и на огласним таблама бироа рада.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here