За промоцију Орјена, као туристичког бренда и развоја залеђа

Врхови Орјена

Промоција Парка природе Орјен један је од приоритетих активности Агенције за развој и заштиту Орјена. У агенди новог директора Агенције за развој и заштиту Орјена Ђорђа Станојловића, предвиђено је да се ангажује већи број стручњака и да се обезбиједе самофинансирајући ефекти пословања овог субјекта:

Ђорђе Станојловић

– Повећањем обима посла неопходно је да буде ангажован и већи број стручњака у промоцији овог јединственог ресурса са којим располаже Општина Херцег Нови. Неопходно је да се прво сагледа комплетна ситуација, имајући у виду, шта већ запослени могу да раде и какве су њихове компетенције. Важно је да се кадрови ангажују и допринесу развоју фирме и генерално читавој ситуацији, на бенефит свих. Изводећи закључак заиста очекујем да ћемо бити у позицији да ангажујемо и запослимо још људи, навео је Станојловић.

Станојловић каже да је потребно створити амбијент да се што више младих   запосли и да их ангажују у циљу што бољег пласмана туристичког производа, прије свега, као и представљања природних богатстава:

– Важно је да се ангажују и  концентришу активности на све што носи једна врста посла, као што је газдовање парком природе и очувањем Орјена и његове околине, казао је Станојловић.

Он истиче да има изванредну сарадњу са Општином Херцег Нови, која издваја  велики  дио средстава из буџета за плате запослених у Агенцији:

– Мој циљ је, а имао сам то у виду када сам конкурисао на ову функцију, да  пронађем начин, да се смање средства која долазе из Општине само за плате, а да Агенција створи свој одређени профит, којим би располагали и  да се растерети Општина од свих тих издатака. То није лако, али је свакако процес и изискује вријеме, оцјењује Станојловић.

Он је убјеђен да је много потенцијала. Од  запослених и сарадника очекује да се ангажују, како би  дошли до жељеног нивоа и нада се да ће направити помаке у правцу самосталнијег функционисања Агенције за развој и заштиту Орјена.

– То ће бити један од главних циљева Агенције и мене као директора  у предстојећем мандатном периоду. Што се тиче Туристичке организације и понуде која се креира, када се сагледава укупна слика Херцег Новог, као туристичке дестинације, важна ставка је Агенција за развој и заштиту Орјена. У краткорочном периоду, не можемо реално да очекујемо самофинансирање Агенције. Али важнио је стремити ка креирању туристичког производа и позиционирању  дестинације, како би се у што већој мјери смањили издаци и средства других субјеката, који утичу на Агенцију и  просто омогућили да  Агенција ствара свој капитал и профит, сматра Станојловић.

Већим ангажовањем у сектору прекограничне сарадње, валоризацијом тура и услуга туристичких агенција и стварања више садржаја утицали би да се корисници опредјељују за Херцег Нови као дестинацију, у чему и Орјен има  важну позицију.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here