За Програм подстицајних мјера у области туризма опредијељено 400 000 еура

Министарство економског развоја расписало је јавне позиве у оквиру Програма који укључује четири мјере подршке ради обезбјеђивања висококвалитетног туризма у складу са стратешким документима, а сви заинтересовани који испуњавају услове могу се пријавити до 18. маја 2022.

Циљ Програма, којим је опредијељено 400 000 еура, је обогаћивање и унапређење квалитета туристичке понуде уз побољшање маркетинг активности како би се привукли туристи са нових емитивних тржишта, а у правцу генерисања већих прихода у туризму, продужења туристичке сезоне, повећања степена заузетости смјештајних капацитета, потрошње и запослености.

-Мјера 1 односи се на Организовање манифестација/фестивала за коју укупна расположива средства износе 140 000 еура; Мјера 2 односи се на Унапређење квалитета услуга и понуде у камповима за коју укупна расположива средства износе 50 000 еура; Мјера 3 односи се на Унапређење понуде и подизање квалитета услуга у руралном туризму за коју укупна расположива средства износе 60 000 еура; Мјера 4 односи се на Развој иновативних туристичких производа и услуга који обогаћују туристичку понуду у руралном, културном, здравственом, спортском и другим видовима туризма за коју укупна расположива средства износе 150 000 еура, прецизирали су из ресорног министарства.

Све информације у вези са начином пријаве, потенцијалним корисницима, али и условима под којима ће мјере бити реализоване заинтересовани могу пронаћи на сајту Министарства економског развоја.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here