Владина одлука о изради ДСЛ Сектор 6 Бијела

Влада је донијела Одлуку о доношењу Државне студије локације „Сектор 6“ (Бијела – Рт Св. Недјеља). Повод за израду ДСЛ представља Одлука Владе ЦГ о додјели концесије за привредно коришћење бродоградилишне луке у Бијелој.

Овим документом се стварају планске претпоставке за реализацију Уговора о концесији, у смислу санације локације за потребе ремонта и изградње бродова, јахти и суперјахти. Такође, кроз израду ДСЛ је плански разрађена изграђена обала у захвату Сектора 6. Студија је припремљена на начин и по поступку предвиђеним Законом о планирању простора и изградњи објеката, укључујући и спровођење јавне расправе, као и комплетну процедуру везану за стратешку процјену утицаја на животну средину.

Одлуком о изради плана је дата оријентациона граница захвата Плана, којом је обухваћена површина око 65,58 хектара. Планским рјешењем је дефинисана тачна граница захвата, којом је обухваћена површина 82,95 хектара (планирана површина на копну је 21,32 хектара,  док површина на мору износи 61, 63 хектара).

-Површина захвата ДСЛ је повећана на дијелу морског акваторијума, како би био обухваћен простор који је концесионим уговором додијељен за потребе рада ремонтног центра и на сегмент контактне зоне којим се обезбјеђује одговарајући саобраћајни приступ урбанистичким парцелама у захвату (парцела бродоградилишта), а које немају обезбијеђен приступ у складу са прописима за индустријске намјене, те правилима парцелације, а према плановима контактних зона. Смањена је у контактној зони са важећим ДСЛ-ом Сектор 5 гдје је усаглашена са границом тог плана, наведено је у документу.

Повод за израду ДСЛ представља Одлука Владе ЦГ о додјели концесије за привредно коришћење бродоградилишне луке у захвату Сектора 6 (Бијела – Рт Света Недјеља). Концесија је регулисана Уговором између Владе ЦГ и конзорцијума Адриатик маринас из Тивта и холандског Дамена, која је касније пренесена на конзорцијум Адриатик маринас и Драј докс Ворлдс из Уједињених Арапских Емирата, односно Адриатик 42, који ће у Бијелој градити Центар за ремонт јахти и мега јахти.   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here