Влада утврдила нову Листу љекова

Влада је на последњој сједници донијела одлуку којом је утврдила нову основну Листу љекова, као и доплатну Листу љекова који се обезбјеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Циљ доношења ове Одлуке је да се створе услови да се здравствена заштита одвија на ефикасан и рационалан начин, односно да се у оквиру средстава опредијељених за љекове грађанима обезбиједе квалитетни, безбиједни и ефикасни љекови уз најповољнију цијену.

Влада је претходно усвојила и Уредбу о критеријумима за формирање максималних цијена љекова, којом је утврђено и да су Србија, Хрватска и Румунија референтне земље, узете као упоредиве у погледу бруто националног дохотка по глави становника, нивоа цијена љекова, опште економске ситуације, здравственог система, система рефундирања љекова и асортимана љекова. На основу прописаних критеријума, односно одабиром упоредивих земаља заснованих на реалним критеријумима, црногорски Институт за љекове и медицинска средства (ЦИнМЕД) у претходноим периоду утврдио је нове максималне цијене љекова, чиме су створени услови и за снижавање цијена на Листи љекова.

Сходно томе, измјенама на новој Листи обухваћена су 452 лијека, а процјењује се да ће се усаглашавањем цијена љекова на Листи са новим нижим максималним цијенама, ослободити значајан дио средстава у односу на претходно важећу Листу љекова и на тај начин за пола године у буџету сачувати око 300 хиљада еура. Предузимањем ових мјера, Министарство здравља обезбиједило је не само ниже цијене љекова на Листи, већ и омогућило да се створи простор за даље проширивање терапијских опција, који ће бити доступни грађанима Црне Горе.

У сарадњи са Институтом за љекове и медицинска средства, кроз благовремене и ефикасне поступке регистрације нових љекова за наше тржиште, очекујемо да ће се већ са наредном Листом, чија се ревизија очекује до краја ове године, поред нижих цијена љекова, обезбиједити увођење нових терапијских опција, које ће омогућити пружање одговарајуће и адекватне здравствене заштите у складу са европским стандардима.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here