Усвојен Закон о управљању отпадом

Скупштина Црне Горе усвојила је Закон о управљању отпадом, допуне Закона о индустријским емисијама, као и измјене и допуне Закона о биоцидним производима. Министар туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, Владимир Мартиновић, казао је да је Закон о отпаду један од најважнијих закона у области животне средине и испуњавању веома захтјевних циљева из директива Европске уније које се преносе у црногорско законодавство.

У претходном периоду уочена је потреба за побољшаним управљањем отпадом, рекао је Мартиновић, уз већи степен селекције отпада на извору, повећање процента поновне употребе и рециклаже отпада, те изградње неопходне инфраструцтуре, што је захтјевало иновирање законодавног оквира.

-Посебан је акценат приликом израде Предлога закона о управљању отпадом, дат на ефикасно организован систем преузимања, сакупљања и обраде отпада од производа: амбалаже, електричне и електронске опреме, батерија и акумулатора, возила, риболовног материјала са пластиком, пластике за једнократну употребу и гума, казао је Мартиновић.

Подсјетио је да је Законом предвиђена забрана употребе лаганих пластичних кеса за ношење, дебљине зида од 15 до 50 микрона, а дозвољена употреба лаганих пластичних кеса за ношење дебљине зида до 15 микрона на мјесту за паковање робе или производа.

Једна од главних користи усвајања овог Закона је што се њиме стварају услови за примјену циркуларне економије, што, прије свега, подразумијева ефикасније коришћење наших природних ресурса.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here