Усвојен програм подстицајних мјера у области туризма за ову годину

Фото: Влада Црне Горе

Влада је на сједници, а на предлог министра туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, Владимира Мартиновића, усвојила Програм подстицајних мјера у области туризма за 2024. годину којим се дефинишу мјере које ће се спроводити, корисници средстава, услови и поступак за њихову додјелу, износ и критеријуми.

Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера ће, за реализацију мјера које ће спроводити, обезбиједити 450.000,00 €.

Циљ Програма подстицајних мјера је обогаћивање и унапређење квалитета туристичке понуде уз побољшање маркетинг активности како би се привукли туристи са нових емитивних тржишта, а у правцу генерисања већих прихода у туризму, продужења туристичке сезоне, повећања степена заузетости смјештајних капацитета, потрошње и запосленост.

На овај начин стварају се предуслови за обезбијеђење одрживог развоја туризма, јер се свим пројектима који ће бити подржани кроз Програм подстицајних мјера обезбијеђује правилно управљање дестинацијом (развој цјелогодишњег производа, уједначенији регионални развоја), развијање социо-економске компоненте (отварање нових радних мјеста, подршка постојећим бизнисима и предузетништву), очување културно историјске баштине (подршка пројектима из културе као основе очувања идентитета) и поштовање принципа и стандарда који се односе на заштиту животне средине.

Програм укључује пет мјера подршке, и то: подршка организовању манифестација/фестивала; унапрјеђење понуде и подизање квалитета услуга у руралном туризм, развој одрживих туристичких производа и услуга који обогаћују туристичку понуду у културном, спортско- рекреативном  и авантуристичком туризму; Подршка за развој МИЦЕ туризма и Подршка за унапређење организованих авионских долазака путем заједничке маркетинг кампање са туроператорима.

Средства за подстицајне мјере додјељују се путем јавних позива које спроводи Министарство и Национална туристичка Организација Црне Горе. Финансијска средства за реализацију Програма пројектована су на износ од 1.060.293,42€.

Национална туристичка организација Црне Горе, за реализацију мјера које ће спроводити, обезбиједиће 610.293,42 €.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here