УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ СПРЕМНА ЗА ПРОГРАМ „ЕВРОПА САД“

Управа за инспекцијске послове је спремно дочекала усвајање програма „Европа сад“ и у претходном периоду, радила на провјери информација о привредним субјектима који су са запосленима засновали радни однос на непуно радно вријеме.

Одсјек за инспекцију рада је на основу прикупљених информација о привредним субјектима саставио списак привредних субјеката као и појединачни списак за сваки привредни субјекат са бројем запослених који су засновали радни однос на пуно радно вријеме као и оних који су засновали радни однос на непуно радно вријеме. Увидом у наведени списак може се видјети да је већина тј.99.2 % запослених има заснован радни однос на пуно радно вријеме.
Наведени списак ће послужити Управи за инспекцијске послове да преко Одсјека за инспекцију рада, у наредном периоду, сходно усвојеном програму „Европа сад“, врши појачане инспекцијске надзоре привредних субјеката у дијелу поштовања самих одредби програма када ће се контролисати уговори о раду и провјеравати случајеви у којима послодавци са запосленима потписују уговоре о раду на половину радног времена и да ли је радно мјесто систематизовано на мање од пуног радног времена.

Стога позивамо све грађане који мисле да су им права из рада закинута, да макар анонимно поднесу иницијативу како бисмо правовремено отклонили неправилност и утицали да послодавац прописно формализује тај радни однос.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here