УПРАВА ПРИХОДА: УСКЛАДИТИ ПОСЛОВАЊЕ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Привредници који послују у Црној Гори, дужни су да ускладе организацију (статут, органе друштва и друге акте) са Законом о привредним друштвима, који је у примјени од 11. јула 2020. године и изврше регистрацију промјена у роковима предвиђеним за различите облике организовања привредних субјеката.

како је саопштено из Управе прихода, сходно одредбама наведеног Закона, које су ближе регулисане Правилником о поступку регистрације, ближој садржини и начину вођења Централног регистра привредних субјеката, акционарска друштва, јавна друштва са ограниченом одговорношћу, као и друштва са ограниченом одговорношћу која се сматрају великим правним лицем, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, дужна су да унутрашњу организацију ускладе у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу ЗОПД.

Остала привредна друштва која су регистрована у Централном регистру привредних субјеката (ЦРПС) до ступања на снагу овог Закона дужна су да ускладе организацију и региструју промјене у ЦРПС у року од осамнаест мјесеци од дана ступања на снагу Закона.

Ортачка друштва и предузетници који до ступања на снагу закона нису регистровани у ЦРПС, дужни су да се упишу у ЦРПС у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу Закона.

Предузетници, који су до ступања на снагу закона регистровани у ЦРПС, били су дужни да пословање ускладе и поднесу регистрациону пријаву за регистрацију у ЦРПС у року од шест мјесеци.

Управа прихода подсјећа привредне субјекте да благовремено испуне обавезу усклађивања организације и регистрације промјена у Централном регистру привредних субјеката,

Одредбе Закона о привредним друштвима прописују обавезу Управе прихода, односно Централног регистра привредних субјеката, да пред надлежним судом покрене поступак судске ликвидације свих друштава која нису испунила обавезу регистрације и избрише их из Регистра након спроведеног поступка судске ликвидације.

како је саопштено из Управе прихода, сходно одредбама наведеног Закона, које су ближе регулисане Правилником о поступку регистрације, ближој садржини и начину вођења Централног регистра привредних субјеката, акционарска друштва, јавна друштва са ограниченом одговорношћу, као и друштва са ограниченом одговорношћу која се сматрају великим правним лицем, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, дужна су да унутрашњу организацију ускладе у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу ЗОПД.

Остала привредна друштва која су регистрована у Централном регистру привредних субјеката (ЦРПС) до ступања на снагу овог Закона дужна су да ускладе организацију и региструју промјене у ЦРПС у року од осамнаест мјесеци од дана ступања на снагу Закона.

Ортачка друштва и предузетници који до ступања на снагу закона нису регистровани у ЦРПС, дужни су да се упишу у ЦРПС у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу Закона.

Предузетници, који су до ступања на снагу закона регистровани у ЦРПС, били су дужни да пословање ускладе и поднесу регистрациону пријаву за регистрацију у ЦРПС у року од шест мјесеци.

Управа прихода подсјећа привредне субјекте да благовремено испуне обавезу усклађивања организације и регистрације промјена у Централном регистру.

Одредбе Закона о привредним друштвима прописују обавезу Управе прихода, односно Централног регистра привредних субјеката, да пред надлежним судом покрене поступак судске ликвидације свих друштава која нису испунила обавезу регистрације и избрише их из Регистра након спроведеног поступка судске ликвидације.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here