УЛЈП: Успостављање финансијске равнотеже, смањењем пореског дуга и расхода

Локална управа јавних прихода

Управа локалних јавних прихода, на око 10 милиона еура пореза  на непокретности  годишње, наплати око 300 000 еура од камата, што је на нивоу 3 одсто у односу на главницу. Нацртом Закона о отпису камате на доспјеле пореске обавезе, који предлаже Министарство финансија, предвиђене су новине у систему наплате дуга.

В.д. директора Управе локалних јавних прихода у Општини Херцег Нови  Милован Баждар, за РТХН је казао да постоје слабости у функционисању читавог  система и да је један од изума наше реалности, политичко уплитање у финансијски, порески систем. Подсјећа, да конкретно, у Закону о порезу на непокретности, постоји норма, у којој је наведено:

Милован Баждар

-Уколико, физичко лице, у року од 30 дана, не поднесе пореску пријаву, или не изврши обавезу плаћања пореза, да ће бити санкционисан мандатном казном, од 250 до 2 000 еура. Могу да кажем да се то не проводи. У ранијом периоду и све до сада чак се и политика умијешала, зато смо очекивали ову ситуацију слабе наплате камата.

То код нас, у Управи локалних јавних прихода  није било тако драстично. На око 10 милиона еура пореза на непокретности, које остварујемо годишње, наплатимо око 300 000 еура камата, што је на нивоу 3 одсто у односу на главницу, подсјећа Баждар.

Објашњава да податак који је дат у образложењу Нацрта Закона о отпису камате на доспјеле пореске обавезе, говори о каматама које износе чак преко 40 одсто у односу на главницу:

– Овај податак је заиста запрепашћујући. То говори у прилог нас,  у смислу уредности, континуитета функционалности према важећим прописима, закључује Баждар.

У Закону о репрограму пореских потраживања, који се односи на државне порезе, индиректни порез ПДВ, на таксе и доприносе које је држава наплаћивала, укључујући порез на непокретности – нема  ријечи о отпису камата:

– Тада сте могли поднијети пријаву надлежној пореској управи  са захтјевом да се одобри   плаћање заосталог пореског дуга са каматама у ратама до 60 мјесеци. Ту није било говора о опросту камата, само су се оне замрзавале у тренутку  потписивања споразума и све до коначне  отплате, уколико сте се уредно држали отплате, док у случају да нисте измиривали по споразуму, враћале су се камате. То је било корисно и једино могуће рјешење у насталој ситуацији. Било је предузећа која су пуно дуговала, оцјењује Баждар.

Наводи и примјер предузећа Чистоћа,из ранијег периода, које је морало направити уговор о репрограму дуга, на пет година и око 11 000 еура се мјесечно годинама отплаћивало.

-Није морало до тога да дође, да се дугује толико, а ријеч је о вишемилионским пореским обавезама. Један од изума наше политичке реалности овдје су политичка уплитања у финансијски, порески систем, каже Баждар.

Он истиче да је у контексту економске  ситуацији у којој се налази држава, неопходно појачати наплату пореског дуга, предлажући поступак:

– Боље је чак и отписати, 200 милиона по основу камата, да бисте наплатили главницу 500 милиона еура. У контексту макро-економских показатеља, гдје у овој години  преко 500 милиона доспјелих обавеза, за кредите, кредитна задужења државе, тј. јавни дуг, мора се отплатити.  Постоји ионако проблем буџета и без те обавезе…Није се квалитетно изанализирала могућност  финансијске равнотеже, у ситуацији када се расходна ставка значајно повећала, сматра Баждар.

Подсјећамо, недавно је завршена Јавна расправа о Нацрту Закона о отпису камате на доспјеле пореске обавезе у организацији Министарства финансија…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here