УИП: Прекршајни поступак против фирме Крушо

Еколошки инспектор ће поднијети Захтјев за покретање прекршајног поступка, Суду за прекршаје у Будви, Одјељење Херцег Нови, против  доо „Kрушо“ и одговорног лица у правном лицу због тога што није спроводио мјере утврђене елаборатом о процјени утицаја, на који је дата сагласност – мјерење буке за постројење за дробљење камена, постројење за премељавање и постројење за производњу бетона, на локацији Сервисне зоне у Игалу, саопштено је из Управе за иснпекцијске послове.

Еколошки инспектор такође ће донијети рјешење са мјером да изврши имисијска мјерења квалитета ваздуха на наведеној локацији за четири годишња доба по четрнаест дана, као и мјерење буке у животној средини, од рада постојећих постројења, преко овлашћене лабораторије. Зависно од резултата мјерења инспектор ће предузети даље мјере и радње.

Подсјећамо, у више наврата мјештани Бајковине указивали су на проблеме које имају услијед рада постројења захтијевајући од надлежних да реагују.

Фирма „Крушо“  посједује постројења за дробљење камена, за премељавање и за производњу бетона. Спроведен је поступак

процјене утицаја на животну средину, сходно Закону о процјени утицаја на животну средину и добијена је сагласност бр.01-3984/2 од 14.01.2008.године, од стране Министарства туризма и заштите животне средине.

Еколошка инспекција у складу са наведеним законом, контролише да ли носилац пројекта, који има сагласност на елаборат о процјени утицаја, реализује мјере из елабората, да ли обавља програм праћења утицаја рада постројења на животну средину. „Kрушо“ доо је у прошлој години у складу са елаборатом извршио емисијска мјерења прашкастих материја на вентилационом изводу система за отпрашивање из дробиличног и млинског постројења (бр.00-2023/1/1 од 23.12.2021.године), преко овлашћене лабораторије доо „Центар за екотоксиколошка испитивања“, навели су из Управе за инспекцијске послове.

-На основу резултата мјерења, дато је мишљење да стационарни тачкасти извор, вентилациони извод система за отпрашивање из дробиличног и млинског постројења, током рада није емитовао загађујуће материје изнад прописаних граничних вриједности. У складу са Законом о животној средини податке утврђене мониторингом, загађивач је достављао надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијој је територији лоциран и Агенцији за заштиту животне средине. Мјерење буке у животној средини у прошлој години није мјерено, саопштено је из Управе за инспекцијске послове, саопштили су из УИП.

За спрјечавање и смањивање емисије прашкастих материја у ваздух, доо „Kрушо“ је обавезан да сходно временским условима кваси манипулативне површине, депоновани материјал и обезбиједи рад система за прскање на дробиличном постројењу.

2 COMMENTS

  1. Sramotno je da taj pogon za drobljenje kamena i proizvodnju betona moze dobiti dozvolu za rad na doticnoj lokaciji. Licno sam svjedok oblaka kamene prasine ovisno o smjeru vjetra a dokaz su i svakodnevne naslage na kucnim prozorima. To je nedopustivo i ogledalo je odnosa nadleznih ekoloskih institucija. Mi, stanovnici Bajkovine se moramo udruziti i energicno protestvovati.

  2. Koliko te prasine udisu stanovnici i zaposleni u firmama u okruzenju svakog dana i koliko utice na zdravlje da li moze da neko procjeni i ko ce odgovarati ili ekonomski trosak nadoknaditi pranja sutomobila, dvorista, i nemogucnosti ugradnje solarnih panela na krovove kuca zbog naslage prasine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here