УЦГ: Др Славица Петовић награда за допринос истраживању из области биологије мора

Др Славица Петовић, научни савјетник у Институту за биологију мора, недавно је примила престижну годишњу Награду Универзитета Црне Горе за изузетан допринос научноистраживачком раду и међународном угледу Универзитета. Награду јој је уручио ректор Универзитета Црне Горе, проф. др Владимир Божовић, на свечаној сједници Сената УЦГ.

Др Петовић се већ 20 година посвећено бави изучавањем живог свијета морског дна. Њена тема истраживања је изузетно комплексна и захтијева стручност и оспособљеност за обављање подморских истраживања, која су успјешно реализована захваљујући тимском раду.

Током своје каријере, др Петовић је активно учествовала у бројним националним и међународним пројектима, што је резултирало значајним одлукама попут стављања дијела морског екосистема под заштиту, како у форми Marine Protected Area (MPA) , тако и у оквиру Natura 2000 подручја.

Њен ангажман у праћењу утицаја климатских промјена на морски екосистем, као и истраживање појаве нових врста, резултирао је бројним релевантним документима и публикацијама научних радова из ове области. Прошле године, била је коаутор на четири рада објављена у часописима са SCI листе, док број публикованих радова и саопштења на националним и међународним конференцијама прелази 120.

У Институту за биологију мора, др Петовић је активно учествовала као координатор или члан радног тима у више од 40 међународних и националних пројеката из области истраживања морског екосистема. Такође, ангажована је као ментор студентима докторских студија.

Др Петовић је, такође, члан радне групе за non-indigenous speciesу оквиру SPA/RAC (Specially Protected Areas Regional Activity Centre), као и радне групе за рањиве морске екосистеме и одржива рибља станишта у оквиру GFCM (Генерална Комисија за рибарство Медитерана).

Њен неуморни рад и стручност у области морске биологије доносе не само значајне научне доприносе, већ и доприносе очувању и заштити морског екосистема Црне Горе и ширег региона.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here