Расписан Јавни позив за општинско суфинансирање уређења фасада

Агенција за изградњу и развој града распиала је Јавни позив за достављање захтјева за учешће у суфинансирању радова на фасадама зграда на територији Општине Херцег Нови за 2024. годину.

Рок за подношење захтјева за учешће у суфинансирању радова на фасадама траје 30 дана од дана објављивања, односно од данас до 23. марта.

Предмет јавног позива је суфинансирање радова на фасадама стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју Херцег Новог за 2024. годину, из буџетских средстава Општине.

Суфинансирање радова подразумијева учешће Општине у трошковима у висини 50% вриједности, по предрачуну радова са спецификацијом понуђача, усвојеном од стране Скупштине етажних власника.

Износ укупно одобрених средстава за суфинансирање радова на фасадама из Буџета Општине Херцег Нови за 2024. износи 150 хиљада еура.

Радови за чије суфинансирање зграда може поднијети захтјев Агенцији, обухватају неке од сљедећих молерскo-фасадерских радова: стругање односно обијање оштећеног дијела фасадне површине, евентуална санација пукотина фасадног слоја, премазивање бетон контактом, наношење љепила, мрежице и другог слоја грађевинског лијепка, глетовање фасадним глетом, премазивање фасаде завршним фасадним премазом односно фасадном бојом, трошкове употребе скеле, као и њихову монтажу и демонтажу.

Радови обухваћени суфинансирањем, подразумијевају молерскo-фасадерске радове на цјелини зграде, односно на дијелу функционалне цјелине – ламеле, по појединачним улазима, уколико су ламеле међусобно дилатиране или када формирају издвојени фасадни фронт.

Суфинансирање радова на термо-изолацији фасаде није предвиђено из буџетских средстава Општине, па исте сносе искључиво етажни власници, напомињу из Агенције за озградњу.

Комисија ће разматрање примљених захтјева и утврђивање ранг листе, спровести у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава по јавном позиву.

У случају непотпуне документације, Комисија ће позвати подносиоца да у року од 5 дана од упућивања позива, допуни документацију. У случају да у датом року, подносилац не изврши допуну исте, Комисија ће сматрати да је подносилац одустао од захтјева.

Неблаговремене и непотпуне пријаве по јавном позиву се неће разматрати.

Достављање захтјева за учешће у суфинансирању радова на фасадама, обавља се у просторијама Агенције за изградњу и развој Херцег Новог, на адреси Трг Херцега Стефана бр. 8, Херцег Нови, у затвореној коверти, са назнаком „За учешће у јавном позиву за суфинансирање радова на фасадама зграда“.

Више детаља о Јавном позиву налази се на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here