У Водоводу остварени одлични резултати пословања

ДОО Водовод и канализација ХН

Увођењем мјера штедње и боље контроле свих процеса у ДОО Водовод и канализација Херцег Нови, постигнути су одлични резултати на крају 2023., иако је прошла година почела са лошом финансијском ситуацијом. Остварен је позитиван биланс од скоро 300.000 еура, саопштено је из овог предузећа.

-Паралелно са акцијама смањења губитака на мрежи и контролом наплате, остварене су уштеде у потрошњи горива, смањење  стимулација, броја прековремених сати и осталих трошкова су износиле преко 50. 000 еура. Увођењем нових софтверских рјешења, као и бољом организацијом свих служби  повећана је количина фактурисане воде и канализације у односу на 2022. године, што је Друштву донијело додатну зараду, од преко 300.000 еура. Акцијом прикључења нових корисника на водоводну и канализациону мрежу током 2023. је прикопчано око 600 нових корисника, укључујући и Портонови, чиме је приходовано око 600.000 еура, односно 250.000 еура више него 2022. године. Током прошле године број испражњених септичких јама се повећао за преко 270% у односу на 2022.,чиме се приходовало око 25.000  еура више.

Постизањем споразума између Водовода и канализације и Института ’’Др Симо Милошевић’’ на обострано задовољство су ријешена узајамна потраживања. Тим споразумом је од стране Института прихваћено плаћање раније утрошене, а грешком нашег Друштва нефактурисане воде  током 2021. и 2022. године и избјегнут је губитак Друштва од 300.000 еура,а   плаћање потраживања је договорено на начин да се не угрози пословање Института, саопштено је из ДОО Водовод и канализација Херцег Нови.

Поред позитивног финансијског биланса, оснивањем Центра за мониторинг, акцијама детекције губитака и превенцијом већих кварова, како оцјењују, успјело се у намјери да водоснадбјевање током године буде редовно па је и сама туристичка сезона прошла без проблема.

– Током године Друштво је уложило око 100.000 еура у механизацију, обнављајући свој возни парк и покренуло развој IT сектора, гдје смо улагањем у IT инфраструктуру покренули више софтверских рјешења, којим се дигитализовало пословање Друштва,  а корисницима омогућило и електронско плаћање рачуна. Такође, је покренута израда главних пројеката изградње нових резервоара и цјевовода на потезу Мојдеж-Поди, Мељине и Бијела у циљу регулисања водоснадбјевања, смањења трошкова и избјегавања потребе за рестрикцијама током љетње сезоне, уз адекватно снабдијевање водом свих висинских зона града.

Подједнако важно је и улагање у наше запослене без чије подршке и преданости раду не би било могуће остварити ове резултате. Урађене су санације просторија у Зеленици и Старом граду, замијењен оштећени мобилијар, а Радионица Зеленика се полако претвара у нови административни центар Друштва.

Друштво је још увијек прво и једино водоводно предузеће у Црној Гори, које је усвојило и примјенило нови колективни уговор који је усаглашен са Гранским колективним уговором, чиме су услови рада свих запослених побољшани као и њихове зараде, саопштено је из ДОО Водовод и канализација Херцег Нови, уз очекивања да ће и у 2024. години, наставити са добрим резултатима пословања.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here