У Херцег Новом у закуп понуђено пет купалишта, минимална цијена 500 еура

ЈП Морско добро, према Атласу црногорских плаза и купалишта и измјенама и допунама Атласа, расписало је јавни позив за давање у закуп пет купалишта на подручју општине Херцег Нови, са минималном цијеном закупа у висини од 500 еура без урачунатог ПДВ-а.

У закуп је понуђен западни крај „Блатне плаже“ у дужини од 75m, површине 800m². Ријеч је о јавно-породичном купалишту.

Заинтересовани могу у закуп узети јавно купалиште без плажног мобилијара, дужине 22m, површине 110 m², са припадајућим аква простором у средишњем дијелу Игала, испод тераса. 

Предмет јавног позива је и дио морског добра у насељу Топла, односно јавно-породично купалиште дужине 40m и површине 175m², са припадајућим аква простором. Локација означена као 10А у Атласу црногорских плажа и купалишта у општини Херцег Нови.

У понуди је и мала пјешчана плажа са источне стране купалишта „Yachting Club“, у дужини од 50m, површине 200m², са припадајућим аква простором. Локација означена као 10C1 у Атласу црногорских плажа и купалишта у општини Херцег Нови.

Дио јавног позива је и купалиште са јужне стране Болнице Мељине. Ријеч је о јавно-породичном купалишту дужине 52m и површине 334m². Локација означена као 13D у Атласу црногорских плажа и купалишта у општини Херцег Нови.

Локације дају се у закуп без постављених објеката и инфраструктурне опремљености.

Локацијама се приступа преко постојећих стаза и приступних комуникација а изузетно уколико се приступна стаза налази на приватној парцели изабрани понуђач је дужан да за коришћење исте обезбиједи сагласност власника.

Понуде се достављају поштом или непосредном предајом на архиви Јавног предузећа сваког радног дана од 8:30 до 14.00 сати, од дана објављивања овог позива, најкасније до 30. Маја до 11:00 часова, до када морају бити достављене и понуде које су упућене поштом.

Јавно отварање којем могу присуствовати понуђачи, под условима који ће обезбиједити поштовање Препорука и мјера тијела за заразне болести, појединачно за сваку локацију биће одржано 30. маја, почев од 14:00 часова у Сали на првом спрату пословне зграде Јавног предузећа.

Jавни позив је могуће преузети на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here