У Херцег Новом током ове године 125 пријава насиља над женама

Илустрација

Широм свијета се од 25. новембра до 10. децембра реализује кампања 16 дана активизма против насиља над женама.

Како информише шеф станице криминалистике Центра безбједности Митар Тадић,  током првих 10 мјесеци текуће године пријављено 125 случајева насиља над женама.

– Процесуирано је 12 кривичних дјела, као и 63 прекршаја по Закону о заштити од насиља у породици. Остали догађаји окарактерисани су као дјела без елемената насиља, која би резултирала кривичном или прекршајном пријавом – наводи он.

Митар Тадић, руководилац станице криминалистике Центра безбједности Херцег Нови

Актуелне медијске кампање охрабрују жртве да пријаве насиље, сматра Тадић.

– Значајно је истаћи да је ефекат подстицаја друштва да пријави овакав вид насиља веома евидентан и похвалан и самим тим већина оштећених пријављује насиље и сигурна је у институције система приликом пријаве – прича он.

Тадић је појаснио поступак службеника полиције и других релевантних институција након пријаве насиља.

– Уколико особа има видљивих повреда, стресно реагује, указује јој се прва, неопходна љекарска помоћ, укључује се психолог Центра за социјални рад, самим тим се помаже жртви да поднесе пријаву. Такође, Тужилаштво и Судови дају максималан допринос како би се друштвени амбијент подигао на виши ниво, доносећи одговарајуће прекршајне и кривичне санкције – истиче он.

Након подношења кривичне или прекршајне пријаве суд окривљеном може изрећи васпитне или заштитне мјере.

– Заштитне мјере које Суд може одредити могу бити забрана приласка лицу, забрана ухођења или узнемиравања, обавезна мјера лијечења, удаљење из стана на одређени временски период. Имамо и васпитне мјере које Суд доноси као санкције, а то су укори, казне затвора и условна осуда – објашњава Тадић.

Тадић је истакао добру сарадњу са Домом здравља и Центром за социјални рад, чији су службеници максимално професионални.

„16 дана активизма против насиља над женама“ је глобална, свјетска кампања коју обиљежава 1,700 организација у преко 100 држава свијета.

Кампања почиње 25. новембра Међународним даном борбе против насиља над женама, завршава 10. децембра Међународним даном људских права.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here