У Херцег Новом основано Удружење Главних администратора локалних самоуправа

Удружење Главних администратора локалних самоуправа у Црној Гори данас је званично основано на Скупштини одржаној у хотелу „Палмон беј“, а за сједиште Удружења изабран је Херцег Нови.

На оснивачкој скупштини усвојен је Статут Удружења Главних администратора и изабран извршни одбор, за предсједника скупштине изабран је Главни администратор Општине Херцег Нови, Ненад Ђорђевић док је за предсједницу Удружења изабрана Главна администраторка Општине Будва, Невенка Божовић Јововић.

Ђорђевић је у уводној ријечи подсјетио је да се прва сједница, под покровитељством Министарства јавне управе одржала у Подгорици, када су Главни администратори анализирали примјену правила управног поступка и одлучили да би било корисно наставити сусрете ради боље сарадње. Друга сједница услиједила је у Будви, а трећа у Улцињу.

-Главни администратори нису функционално ни организационо повезани, везани су за своју локалну самоуправу и обављају своју функцију у складу са Законом о локалној самоуправи и у складу са статутима локалних самоуправа. Из тог разлога нема ставова, мишљења, оглашавања главних администратора као колективитета, већ од случаја до случаја поједини главни администратори износе свој став поводом конкретних ситуација, претежно везаних за матичну локалну заједницу. Ипак, главни администратори функционишу у јединственом уставно-правном амбијенту и имају тежњу да афирмишу законитост у поступању и да идентично поступају у сличним правним и чињеничним ситуацијама. На досадашњим састанцима констатовали смо да се локалне самоуправе и главни администратори сусрећу са сличним појединачним правним ситуацијама и проблемима, да су у локалним администрацијама слични проблеми без обзира на географски положај локалне самоуправе, број становника, претежну привредну дјелатност у локалној заједници и слично. Тако смо усаглашавали своје ставове, доносили ставове и закључке у циљу уједначавања правне праксе, доносили смо и ставове у погледу евентуалних корекција позитивних прописа у циљу јачања административног капацитета локалних самоуправа, оснаживања улоге главног администратора у систему локалне самоуправе, конкретизације и јасног дефинисања права и обавеза главног администратора.

Како је појаснио, досадашњи ставови Главних администратора нису били презентовани стручној и лаичкој јавности па је закључено да је потребно основати Удружење кроз чији ће рад добити и формални израз.

-Кључни фактор кохезије Главних администратора је владавина права, размјена искустава, уједначавање правне праксе, јасна и снажна улога Главног администратора првенствено као другостепеног органа у функцији контроле законитости појединачних правних аката. Кроз своје удруживање главни администратори добијају израз и као колективитет. Устав, закони, одлуке Скупштине локалних самоуправа и други прописи, правилна примјена у појединачним правним ситуацијама правних норми, жеља за унапређењем локалних самоуправа и ефикасном локалном администрацијом нас окупља и других амбиција немамо. То ће бити путеви којим ће се кретати наше Удружење, поручио је Ђорђевић.

Како је на отварању оснивачке скупштине Удружења рекао предсједник Општине Херцег Нови, Стеван Катић, стручно усавршавање и континуирано унапређење правног амбијента ће сигурно бити темељне активности Удружења Главних администратора, с циљем јачања административног капацитета локалних самоуправа.

-Данашњи дан представља важан корак ка јачању наше заједничке мисије и унапређењу локалне управе у нашој земљи. Удружење Главних администратора ће бити професионални и независни облик удруживања, а његов циљ ће, између осталог, бити успостављање самосталне, стручне и ефикасне администрације у локалним самоуправама. Оснивање овог удружења представља и корак ка унапређењу и досљедном поштовању уставности и законитости, које су врхунске правне и етичке вриједности грађанског друштва. Радом на јачању правне државе и владавине права, афирмацији права као струке и науке, и очувању и јачању самосталности функције главног администратора, доприносимо заједничком циљу – бољој, праведнијој и ефикаснијој локалној управи, казао је Катић.

Оснивање Удружења поздравио је представник Министарства јавне управе Златко Глигоровић, истакавши да имају сарадњу са свим локалним самоуправама у Црној Гори.

-Мислим да је ово добар темељ, могућност да се на неки начин кодификује поступање главних администратора као другостепеног органа“, казао је Глигоровић.

Оснивачкој скупштини Удружења присуствовали су Главни администратори из цијеле Црне Горе, сарадници из стручних служби и службеници локалних самоуправа, потпредсједница Скупштине општине Херцег Нови, Драгана Станишић и секретарка за друштвене дјелатности и међународну сарадњу, Мила Петијевић.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here