У другом уписном року мјеста за 1 312 будућих студената

Фото: Универзитет Црне Горе

Универзитет Црне Горе расписао је данас конкурс за упис на основне студије у другом уписном року. Преостало је још 1 321 мјесто.

У складу са програмом Министарства просвјете, науке и иновације, Универзитет Црне Горе организује електронско пријављивање на овај конкурс, путем платформе www.upisi.edu.me. Изузетно, уколико пријаву није могуће поднијети електронским путем, кандидати подносе пријаву непосредно, преко студентске службе организационе јединице.

Укупан број мјеста по факултетима: Биотехнички факултет 119, Економски 113, Електротехнички факултет, Факултет драмских умјетности 23, Факултет ликовних умјетности 23, Факултет политичких наука 21, Факултет за спорт и физичко васпитање 68, Факултет за туризам и хотелијерство 85, Филолошки 133 , Филозофски 118, Грађевински 43, Машински 99, Медицински 6, Металуршко-технолошки 66, Музичка академија 11, Поморски факултет Котор 164, и Природно-математички факултет 122.

Пријава на конкурс се подноси 10. јула до 16 часова, када ће систем за електронску пријаву бити затворен, а уколико се пријава подноси непосредно организационој јединици, подноси се означених дана у оквиру радног времена студентских служби.

Тестови из два предмета од значаја за наставак образовања за кандидате који нису имали екстерни матурски односно стручни испит полажу се 11. јула 2024. године.

Пријемни испити за факултете и академије који их организују, а који су додатни услови за упис, полажу се у периоду 12., 16. и 17. јула.

Пријемни испити се организују за упис на сљедеће студијске програме: Стоматологија, Психологија, Физичка култура и здрави стилови живота, Спортски новинари и тренери, као и на стручно-умјетничке студијске програме.

Упис кандидата и издавање увјерења обавиће се закључно са 19. јулом.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here