У ЦРНОЈ ГОРИ ПРОШЛЕ ГOДИНЕ БЛИЗУ МИЛИОН ЕУРА ШТЕТЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Реализација акције “Стоп за нерегистрована возила”, коју спроводе Управе полиције – одсјека за безбједност друмског саобраћаја, Национални биро осигуравача Црне Горе (НБОЦГ) и Машински факултет – Центар за едукацију у друмском саобраћају почиње данас.

Како је саопштено из Националног бироа осигуравача, у оквиру ове акције Саобраћајна полиција ће контролисати велики број возила, а током контроле ће утврдити колико је контролисаних возила нерегистровано, као и у колико случајева је истекао рок саобраћајним дозволама.

Према ријечима Бориса Шабана, извршног директора НБОЦГ, Управа полиције – одсјек за безбједност друмског саобраћаја и Национални биро осигуравача Црне Горе – НБОЦГ последњих 5 године заједнички реализују кампању “Стоп за нерегистрована возила”.

– Праћењем стања у области безбједности саобраћаја долазимо до података о броју нерегистрованих возила или возила којима није продужена важност саобраћајне дозволе а која учествују у саобраћају. Према овим подацима број пријављнеих штета у којима су учествовала ова возила: у 2021. је 571, 2020. је 456, 2019. је 518 и 2018. је 507. Што се тиче исплата из Гарантног фонда по овом основу: 2021. је било 989.999.43 €, 2020. је било 1.010.045.39 €, 2019. је било 1.150.148.42 €, 2018. је било 1.014.104.48 € и 2017. је било 1.019.662.31 €  – информише Шабан.

Циљ ове кампање, која обухвата електронске и штампане медије, те директно обраћање возачима, власницима возила, кроз публикацију прикладних, нарочито осмишљених флајера, као и слање порука посредством других респектабилних медија, је указивање грађанима на важност регистровања возила.

Кампања има едукативну улогу јер даје одговор на питање “Зашто да региструјемо возило”. Одговори су у чињеници да је то обавеза прописана Законом, а посебно и у томе што приликом незгоде НБОЦГ ће наплатити узроковану штету.

Такође, треба имати у виду да је за управљање нерегистрованим возилом прописана новчана казна од 80 до 350 еура за физичка лица, односно 500 до 3.000 еура за правна лица и не само да ће особе које возе нерегистрована возила бити санкционисане, већ ће одмах бити и искључене из саобраћаја. 

За грађане који упражњавају ову негативну праксу, битно је да знају да уколико њиховом кривицом причине штету возећи нерегистровано (неосигурано) возило, крајњи исплатилац цјелокупне штете ће бити управо они, а износ те штете може бити и више десетина хиљада еура.

Са друге стране, нерегистрована возила, по правилу, нису технички исправна, те је њихова употреба у саобраћају чест узрок саобраћајних незгода. Такође, корисници ових возила не посједују полису обавезног осигурања у саобраћају за штете причињене трећим лицима. Ово значи да оштећена лица, у случају штете коју проузрокује неосигурано возило, накнаду штете остварују из средстава Гарантног фонда, који послује у оквиру НБОЦГ – закључује Шабан.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here