Странцима 30 000 дозвола за рад

Министарство рада и социјалног старања је припремило Предлог за утврђивање годишње квоте дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2024. годину, којим је предложено утврђивање годишње квоте у укупном броју од 30 000 дозвола, саопштила је министарка Наида Нишић на састанку са представницама Међународне организације за миграције (IOM) у Црној Гори.

Највише дозвола опредијељено је за дјелатности: грађевинарство, услуге смјештаја и исхране и остале услужне дјелатности, додала је Нишић.

Током састанка, учесници су размијенили драгоцена искуства и перспективе у вези са миграционим процесима, као и најбоље праксе у области регулисања права и обавеза миграната. Наглашена је важност сарадње између државних институција и међународних организација у циљу обезбјеђивања адекватне заштите права миграната и стварања услова за њихову интеграцију у друштво.

Министарка је истакла посвећеност у обезбјеђивању правне сигурности и заштите права страних радника, као и промовисању регуларних миграционих токова. У том контексту, разматрани су конкретни кораци за унапрјеђење административних процедура и ефикасније издавање дозвола за боравак и рад странаца, уз истовремено очување националних интереса и потреба тржишта рада.

Међународна организација за миграције изразила је спремност да пружи подршку Црној Гори у имплементацији препорука и активности које произилазе из састанка, као и даље јачање сарадње у области миграција и интеграције.

Министарство рада и социјалног старања ће наставити да буде активно укључено у процесе унапрјеђења миграционе политике и наставиће да пружа свој допринос стварању инклузивног и одрживог окружења за све мигранте у Црној Гори.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here