Скоро шест милиона еура за капиталне пројекте из општинске касе у 2023. години

Капиталним буџетом Општине Херцег Нови за 2023. годину предвиђена су средства у износу 5. 930. 000  еура а највише новца, 1.200.000 еура планирано је за реконструкцију и санацију локалне путне мреже, шеталишта и комуналне инфраструктуре.

Издаци за реконструкцију Његошеве улице (од Парка Св. Леополда до некадашњег Рудника) предвиђени су на 550.000 еура, а исти износ планиран је и за финансирање пројекта водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, док се 100.000 еура више односи на издатке за улагање у водоводну и канализациону инфраструктуру.  За изградњу и санацију тротоара предвиђено је 250.000 еура а за јавну расвјету 150. 000 еура. 

Планирана је и санација степеништа у широј зони старог града за шта је опредјељено 250.000 ура, а за израду пројектне документације за хидросистеме 150.000 еура.  Издаци за изградњу пасареле у Зеленици пројектовани су на 180.000 еура, а за постављање привремених објеката (аутобуска стајалишта, клупе, огласне табле и др.) 50.000 еура.  Исти износ предвиђен је за изградњу и реконструкцију гробља, док је 100.000 планирано за изградњу и инвестиционо одржавање објеката локалне самоуправе. 

Издаци за изградњу и реконструкцију спортских терена, отворених вјежбалишта, дјечијих игралишта и објеката у функцији спорта предвиђени су на 300.000 еура а исто толико за  међународне пројекте.  За рјешавање стамбених питања расељених и лица у стању социјалне потребе Буџетом за наредну годину планирано је 150.000 еура.

Општина планира да прибави имовину или да експроприше земљиште за изградњу комуналне инфраструктуре у износу од 500.000 еура, а за изградњу аутобуског стајалишта и тротоара код Дома здравља планирано је 150.000 еура.  Израда пројектне и планске документације коштаће у наредној години, како је передвиђено нацртом, 200.000 еура, уређење фасада 50.000 а изградња и оспособљавање Радио центра на Луштици 30.000 еура.

Нацртом Буџета Општине ХН за 2023. годину који је на јавној расправи, укупни примици и издаци планирани су на 21. 881.000 еура.

Капитални пројекти предвиђени  буџетом државе за 2023. годину у Херцег Новом су у износу од око 3. 800.000 еура.

То су: изградња водоводне мреже на Луштици у иузносу од 900.000 еура, аутобуске станице 500.000 еура, реконстрикција шеталишта од некадашњег Барона до Титове виле за шта је опредјељено 500.000 еура, реконструкција базена Института Игало 600.000 еура, за завршетак радова на постројењу за пречишћавање отпадних вода планирано је 535.000 еура. За израду пројекта санације Канли куле опредјељено је 310.000 еура, а за изградњу гондоле Игало –Илиница 100.000 еура. За доградњу Дневног центра у Суторини планирано је 330.000 еура.

Ријеч је о пренесеним пројектима из 2022. који нису реализовани, док ниједан нови пројекат који је Општина кандидовала за државни буџет за наредну годину, како су казали из локалне самоуправе, није прихваћен.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here