САВЈЕТ ЦБЦГ УСВОЈИО ШЕСТИ ПАКЕТ МЈЕРА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ И ГРАЂАНИМА

Foto: Ilustracija

Савјет Централне банке Црне Горе усвојио је данас Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о привременим мјерама за ублажавање негативних утицаја епидемије заразне болести KОВИД 19 на финансијски систем.

Овим су створене правне претпоставке за имплементацију шестог пакета мјера које су првенствено усмјерене ка микро, малим и средњим предузећима, односно дијелу сектора који је поднио највеће посљедице кризе изазване пандемијом, као и ка физичким лицима. Усмјереност на сектор микро, малих и средњих предузећа оправдава чињеница да ова предузећа запошљавају преко 75% укупног запослених у Црној Гори, док у истом проценту учествују у извозу.

Поменутом одлуком се проширује обухват корисника кредита који имају право на мораторијум, одобравање и реструктурирање кредита уз преференцијални регулаторни третман. У питању су сектори који су, на основу претходне анализе, препознати као најпогођенији посљедицама пандемије. Дакле, списак приоритетних дјелатности у смислу ове одлуке је проширен, на начин да су додате све дјелатности из посљедњег сета мјера подршке Владе Црне Горе, као и одређен број додатних, које је идентификовала ЦБЦГ заједно са пословним банкама. Нова листа угрожених дјелатности садржи 111 дјелатности, као и кредите одобрене са намјеном “припреме туристичке сезоне”, односно “услуге пружања смјештаја и исхране”.

У циљу пружања подршке и физичким лицима, кроз даље олакшавање реструктурирања њихових кредита, претходна одлука је допуњена на начин да се даје могућност продужења рока отплате за највише пет година корисницима кредита којима је зарада смањена више од 10% као посљедица епидемије. Такође, клијентима се омогућава коришћење мораторијума до шест мјесеци у случајевима када се продужењем рока отплате од пет година не може очувати неоптерећени дио зараде дефинисан Одлуком.

Такође је усвојена измјена којом се даје могућност да банке приликом реструктурирања и класификације кредита на које се примјењује Одлука о макропруденцијалним мјерама које се односе на кредите које банке одобравају физичким лицима, и у случају када кредит није обезбијеђен колатералом у складу са прописима, могу уговарати дужи рок од претходно утврђеног, и то до пет година на начин да крајњи рок доспијећа не буде дужи од 10 година.

С обзиром на то да су околности у вези са епидемијом KОВИД-19 у протеклој години значајно утицале на обим и показатеље пословања и да је историјска слика о финансијском стању корисника кредита погоршана, банкама је дата могућност да, при процјени кредитне способности корисника кредита и распоређивања ставки активе у одговарајућу класификациону групу, могу за вријеме трајања одлуке да искључе финансијске показатеље корисника кредита који се односе на 2020. годину (профитабилност, ликвидност, капитализованост, задуженост и новчани токови у тој години).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here