РВ: Додатне количине воде за Херцег Нови, Тиват, Котор

Извориште "Боље Сестре"

Регионални водовод Црногорско приморје интензивирао је активности на реализацији друге фазе система кроз завршетак изградње новог цјевовода од прекидне коморе Пријевор  до Ластве Грбаљске у Општини Тиват.

Одбор директора је активан учесник у координацији активности на изградњи новог цјевовода на потезу Ластва Грбаљска – Тиват, који је дио изградње новог булевара од Јаза до Тивта. Овим пројектом ће се повећати капацитет регионалног водоводног система за дистрибуцију додатне количине воде за општине Котор, Тиват и Херцег Нови са тренутних 330 литара у секунди на 750 литара у секунди, закључено је, између осталог, на Одбору директора ДОО Регионални водовод Црногорско приморје.

У  Извјештају о раду за прошлу годину је истакнуто да је кроз доношење одговарајућих одлука и закључака, као и кроз интензивне преговоре и сарадњу са Владом Црне Горе, ресорним министарством и невладиним сектором, Одбор директора директно је учествовао у активностима на заустављању експлоатације шљунка и пијеска и одлагања отпада у кориту ријеке Мораче, у ИИ зони санитарне заштите.

Посвећеност Одбора директора анализи пословања, проналажењу ефикасних рјешења и доношењу кључних одлука резултирало је финансијском стабилношћу Друштва. Остварена добит од 1,2 милиона еура свједочи о ефикасности и успјешности рада.

Одбор директора је током 2023. године остварио ефикасно унутрашње пословање и успјешно спроводио координацију развојних пројеката Друштва. Своје активности је усмјеравао на изналажење најбољих рјешења која су довела до унапрјеђења функционисања и постизања одрживог развоја Друштва.

Захваљујући одлукама и мјерама које је спровео Одбор директора, постигнут је значајан напредак у побољшању водоснабдијевања Црногорског приморја, доприно је смањењу ризика од несташица воде и осигуравању дугорочне одрживости водоводног система. Ангажман и посвећеност су допринијели стварању ефикасних рјешења и остваривању позитивних резултата. Одбор директора предузимао је кораке и доносио одлуке које су омогућиле успјешну изградњу привремене бране у кориту ријеке Мораче, што је резултирало повећањем издашности изворишта “Боље Сестре”.

Одлука да ангажује консултанте за истраживање и израду идејних решења филтерског постројења за пречишћавање језерске воде капацитета 500 литара у секунди имао је за циљ имплементацију постројења које ће обезбиједити додатну количину воде. Овај напор у истраживању идејних рјешења за филтерско постројење показује посвећеност Одбора директора стабилизацији и унапређењу регионалног водоводног система како би се осигурало адекватно снабдијевање водом Црногорског приморја.

Такође, предложено је продужење периода наплате те накнаде до 2034. године, односно све док обавезе Друштва по питању измиренја кредита не буду у потпуности реализоване.

Ове активности су важне за финансијску стабилност Друштва и омогућавају адекватно планирање будућих инвестиција и пословања. Одбор директора је донио одлуке за реализацију пројеката усмјерених на научна истраживања са циљем утврђивања узрока пада издашности изворишта Боље Сестре и проналажења рјешења која ће допринети заустављању тог пада, односно побољшању издашности изворишта „Боље Сестре“.

Служба за односе са јавношћу Регионалног водовода Црногорско приморје

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here