Рјешава се проблем недоступности стоматолошких услуга за дјецу са тешкоћама у развоју

Илустрација

Посвећеност Министарства здравља и установа свих нивоа здравствених ауторитета огледа се у  интензивном раду на обезбјеђивању једнаке и доступне здравствене заштите, са акцентом на рјешавање проблема недостатка стоматолошке заштите за дјецу са тешкоћама и сметњама у развоју.

Како је наведено у саопштењу, свјесни, дубоко насљеђеног  проблема, који датира готово двије деценије, предузете су активности квалитативног рјешавања проблема.

Са аспекта законске регулативе, професије и опреме, важно је истаћи да једино Стоматолошка поликлиника Клиничког центра Црне Горе (научно-наставна база) може пружати услуге стоматолошке здравствене заштите дјеце са тешкоћама и сметњама у развоју.

Пружање услуга у установи која по закону нема овлашћење за исте могло би бити опасно по саму дјецу и довести до озбиљних компликација и угрожавања њиховог здравља.

Министарство здравља ради на томе да прошири доступност ових услуга развојем истих кроз клиничко болничке центре на сјеверу и југу.

Као дио напора за унапређење стоматолошке заштите, ново руководство КЦЦГ је промијенило менаџмент у Стоматолошкој поликлиници како би се побољшала ефикасност и квалитет услуга које се пружају. Ова промјена менаџмента је већ показала позитивне резултате у организацији и доступности стоматолошке заштите за најмлађе пацијенте са тешкоћама и сметњама у развоју.

Дакле, у кратком времеском оквиру од мјесец дана, од када је Министарство здравља  и КЦЦГ активно приступило рјешавању овог проблема, након доношења плана активности,  збринуто је седморо дјеце а  још двоје ће бити адекватно збринуто до краја мјесеца. Планираним повећањем броја термина за ову услугу од јуна мјесеца, предвиђа се анулирање листе чекања у наредних 3-4 мјесеца.

Напори Министарства здравља у синергији са КЦЦГ и Стоматолошком поликлиником, су усмјерени ка томе да сва дјеца у Црној Гори, без обзира на њихове здравствене потребе, имају приступ неопходним медицинским услугама. Министарство ће наставити да ради на даљем побољшању и проширењу ових услуга, кроз нови предлог Закона о здравственој застити,  како би се додатно унаприједио квалитет живота дјеце са сметњама у развоју и њихових породица.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here