Ресорно министарство уважило сугестије Оливере Доклестић на Нацрт измјена и допуна ПУП-а

Савјет за ревизију планских докумената, мултидисциплинарног, инжeњерског састава, Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине, на чијем челу је професор др Светислав Поповић уважио је Извјештај о јавној расправи Нацрта Измјена и допуна Просторног плана Општине Херцег Нови за фазу хидротехничка инфраструктура, који потписује дипл. инж. грађевинарства, Оливера Доклестић.

Савјет је сугестије и примједбе прихватио у домену хидротехничке инфраструктуре као одговор на коментар за нацрт ПУП-а за снабдијевање водом и канализацију, саопштено је из НВО Еколошко друштвo Боке Kоторске.

Како објашњава Доклестић, планер је написао да граду недостаје резервоара за воду, те да треба изградити нове у Кумбору и Бијелој по 1000 кубика и на Жвињама 5000 кубика, што је нетачно.

– Херцег Нови је град са процентуално највише резервоарског простора од свих на приморју. Како и из чега ће се допремати вода у те резервоаре и која им је сврха? Резервоар „Змијице“ је регулатор притисака у мрежи на ривијери и компензациони или главни за резервопаре у Кумбору и у Бијелој. С тога, овај нови од 5000 кубика у Јошици, (умјесто раније превиђеног од 200 испразнио би читав систем, од Зеленике до Каменара и постао сам себи сврха – појашњава она.

Доклестић поставља питање, како допремати воду на Каменарима у оволики резервоар и чему би он служио?

– То нема везе са повезивањем на Регионални водовог, јер је овај систем урадио свој високи резервоар у тиватској општини, да би се из њега допремала вода до Херцег Новог,  односно до резервоара „Змијице“ на висини од 105 мнм – појашњава она.

Даље наводи да План није ријешио да ли ће се вода са Плата или и з Регионалног водовода допремати Луштици кроз нови цјевовод и резервоаре. Познато је да Регионални водовод има велики проблем са смањеним количинама из изворишта Боље сестре, те да тешко може да обезбиједи раније предвиђених 70 л/с за Херцег Нови у шпицу сезоне, а готово немогуће 200 л/с, колико је договорено, од чега највећи дио управо за херцегновски дио за Луштицу.

– По мом мишљењу, овакав плански документ, који је уједно и стратешки, треба да иде од расположивих водних ресурса, њиховог очувања и рационалне употребе, а не од потреба за водом, са енормним нормама потрошње. Норме потрошње су услов постојања водоводне мреже а не аксиом за планирање система. У плану се даје читава елаборација норми потрошње у дјеловима општине, што је непотребно – сматра Доклестић.

У плану је, како запажа, тек поменуто снабдијевање „височијих зона“. У суштини се ради о потпуно новом концепту, који се своди на прву зону снабдијевања са коте 60 на 400 мнм, те сви постојећи објекти, цјевна мрежа и резервоари, на потезу Суторина – Зеленика, добијају улогу, односно, резервоари постају компензациони, за смањење притисака воде у мрежи. Једна висинска зона, значи укидање појединачних хидрофорских и пумпних станица. Или, остаје садашњи систем са три висинске зоне, а само дио водне количине ће се пребацивати у ту над зону. О свему томе нека никаквих објашњења.

Додаје да у ПУП-у нема помена снаге и параметара висине и количине (Q, H, P) за димензионисање нове пумопне станице „Мојдеж“ и процјена њене вриједности, као ни развоја секундарне водоводне и канализационе мреже на Луштици.

У Нацрту ПУП-а за Општину Херцег Нови, како наводи Доклестић, потребно је све „добро претрести“ и радити изнова, са тачно одређеним битним ставкама о систему и концепту будућег развоја.

– Планирање сваке фазе у просторно-планској документацији је веома важан и деликатан посао, од којег зависи развој општине. Знајући те ствари, а вјероватно и уважавајући ме, као инжењера са великим искуством у планирању простора, Комисија се у потпуности сагласила са мојим ставовима за фазу хидротехнике у Нацрту ПУП-а – казала је она.

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине објавило је Мишљење на извјештај о јавној расправи о нацрту Измјена и допуна ПУП-а Општине Херцег Нови, који је потписао Савјет за ревизију планских докумената.

Савјет је дао осврт на велики број коментара, примједби и сугестија, по свим фазама планског документа, од урбанизма, преко саобраћаја, хидротехнике и хортикултурних уређења простора. У неким фазама се бавећи и детаљијим одговорима појединачних коментара и предлога.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here