Реорганизација у циљу ефикаснијег рада Управе локалних јавних прихода

Општина Херцег Нови

У Управи локалних јавних прихода Општине Херцег Нови у току је израда софтвера. У функцији је тренутно нови квалитетнији програм, везано за порез на непокретности, информише  начелник Управе локалних јавних прихода Милован Баждар.

Циљ је реализација комплетног пројекта е-Управе ( eUprava.me ). Очекујемо да ћемо врло брзо, већ до краја ове године, примјенити један дио програма, који ће омогућити електронску пријаву приреза порезу. Ако имамо да је више од 25 000 годишње ових пореских пријава, разумије се колико ће то значити, мање оперативног посла, мање папирологије, једноставнију процедуру и ефикаснији рад саме службе, објашњава Баждар.

Милован Баждар

У Управи локалних јавних прихода, такође, ће бити омогућене електронске пријаве, мјесечне пријаве, боравишне таксе за издаваоце смјештаја:

– Биће омогућени и други модули, везано за пореске приходе, за накнаде, комуналне таксе и остале. Вјерујем да ће све то заживјети у оквиру овог пројекта еУправе до наредног љета.

Усвојен је нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији, који је од некадашњог пореског и инспекцијског одјељења реорганизован у два сектора и пореско одјељење. Унутар сектора имамо одсјеке, истиче Баждар.

Овом организацијом повећана је подјела рада, а све у складу са ЗУП-ом, омогућили да се управни поступци квалитетније реализују уз веће учешће странака, што доприноси бољим рјешењима, са мање пропуста:

– Оно што је битно, непрекидно радимо на доради базе података, која је огромна и гдје постоје одређени пропусти. Чињеница је да имамо значајан износ у сегменту застаре потраживања, у чему се сходно Закону о пореској администрацији – није до сада поступало у смислу рјешавања тог проблема, а управо крећемо и то да реализујемо.

Што се тиче пореских дуговања, уочено је да приличан број пореских обвезника, физичких лица има низак платежни „морал“  када је у питању порез, па тако су навикли да се не примјењују све могућности, које даје Закон о пореској администрацији, појашњава Баждар.

До сада се нису наплаћивале казне, сходно Закону о порезу на непокретности, за правовремено недостављање пријаве или за неплаћање пореза на непокретности. Те казне за физичка лица износе од 250 до 1 000 еура.

– Код неких физичких лица нагомило се дуговање од више хиљада до преко 20 000 еура. Ми смо у највећем броју тих случајева укњижили хипотеку као терет и заштитили смо потраживање Општине на име пореза на непокретност. Не може се прихватити да се то унедоглед одуговачи и спремни смо да примјенимо, све што закон омогућује, као механизме. То укључује и могућност ангажовање извршитеља, покретање лицијатације, евентуално продаје објеката и друге мјере, навео је Баждар.

У случајевима када странка има заостали порески дуг и обрати се молбом са образложењем да нема адекватну ликвидност биће јој омогућено да направи споразум о плаћању дуга у ратама:

-Тих споразума је све више и показујемо разумијевање да омогућимо странкама исплату дуга у ратама. За сваки споразум уписује се и хипотека, странака је обавезна да уплати 20 до 30 одсто дуга, доставља вирман уплаћене прве рате и подноси захтјев за сачињавање споразума. У случају великог кашњења у  плаћању – прекида се споразум и предузимају друге мјере у смислу наплате. Хипотекарних записа је све више и кроз овај програм, чија је дорада у току, биће омогућено да добијемо квалитетан извјештај, додао је Баждар.

Он је закључио да су до сада  укупно издали  око 35 000  пореских рјешења. Од почетка године остварили су 3 милиона 422 000 еура, чиме су премашили наплату по основу пореза у односу на прошлу годину, за исто вријеме, а тек предстоји интензивнија динамика прилива новца на општински рачун на основу пореза на непокретности.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here