Расписан нови Јавни позив за пријаву инструктора и пописивача за предстојећи Попис становништва, домаћинстава и станова

Општина Херцег Нови

Пописна комисија за општину Херцег Нови расписала је Јавни оглас за уговорно ангажовање учесника/ца за спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова који ће се одржати од 30. новембра до 15. децембра 2023 за 20 инструктора и 176 пописивача.

Јавни оглас за инструкторе траје до 20. новембра до 15:00 часова, а за пописиваче до 22. новембра, такође до 15:00 часова.

Пријаву за учеснике/це у попису кандидати/киње могу преузети на дну овог текста, затим у просторијама пописне комисије, Трг Маршала Тита 2 (мала сала Скупштине Општине), Херцег Нови, почев од 15. новембра од 8 до 15 часова или је преузети са сајта Управе за статистику: www.monstat.org.

Попуњену пријаву и комплетну документацију могуће је доставити пописној комисији (мала сала СОХН) у затвореној коверти, сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Кандидати који су у претходном Јавном огласу (који је био расписан септембра 2023. године) приложили комплетну документацију потребно је да поводом овог Јавног огласа поднесу само попуњену Пријаву за учеснике/це у попису (Образац П-13), лично или путем мејла: popisna.komisija@hercegnovi.me.  Кандидати који не поднесу нову Пријаву поводом овог Јавног огласа, немају потпуну документацију за учествовање у попису и не могу бити уговорно ангажовани.

На коверти је потребно исписати назив мјеста за које се аплицира (инструктор/ка или пописивач/ица) и адреса пописне комисије Трг Маршала Тита 2 (мала сала Скупштине Општине), Општина Херцег Нови.

Сви кандидати су дужни да потпишу изјаву (дата у Пријави за учеснике/це у попису) да ће за вријеме одржавања инструктаже (22 – 24. новембар 2023. године и 25 – 26. новембар 2023. године) и спровођења пописа (30. новембар – 15. децембар 2023. године) бити доступни за пописне активности.

Пријава

Јавни позив

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here