РАДОВИ ЗА БОЉЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радници предузећа Водовод и канализација Херцег Нови ангажовани су на уређењу магацинског простора у Зеленици. Прва фаза радова обухвата бетонирање платоа за правилно складиштење цијеви и друге опреме, казао је за РТХН технички директор предузећа Водовод и канализација Херцег Нови Горан Симовић:

 – План је да се направе боксови, гдје ће сваки профил цијеви имати свој простор за правилно складиштење. План је и да се уради заштитна ограда и надстрешница изнад платоа на већој површини, која се налази између изворишта Опачица и радионице Водовода у Зеленици. На улазу је уређен паркинг простор за возила радника. Овај дио годинама је био запуштен и није се у њега улагало, док нисмо дошли на идеју и ево сада радимо на уређењу простора, објаснио је Симовић.

Приоритет за херцегновски Водовод у наредној години биће смањење техничких губитака у систему снабдијевања за око 10 одсто.

– Тако да би наредног љета било довољно воде за све категорије потрошача, у свим висинским зонама и на цијелој територији Општине Херцег Нови. Већ смо започели са тим активностима у септембру, и то на двије локације. У Бијелој је замијењен цјевовод не којима су детектовани велики губици на мрежи. На Ратишевини је је идентификована зона са неоправдано великом потрошњом и ту смо приступили, можда непопуларним мјерама код потрошача, за смањење необрачунатих количина, како што је измијештање водомјера на мјесту прикључења, уградњи контролних водомјера на разводним цјевоводима, санацији кварова и друго. Та зона је доста уређена и тако идемо како не би до љета, имали проблема у водоснабдијевању у вишим зонама. Суторина није била покривена водоводном мрежом. Постављено је километар и 300 метара новог цјевовода од тржног центра ХДЛ до сервисне зоне Такси Море. Ти потрошачи у индустријско – спортској зони, који гравитирају цјевоводу ће бити прикључени. Интензитет градње је сталан. Примјера ради ФК Обилић је прикључен и пребачен на систем водоснабдијевања. Ипак нису сви потрошачи прикључени на цјевовод. Тече процедура прикључења. Не зависи све од технике већ и од одређених правних норматива, подношење захтијева и пратеће документације. Сви потрошачи којима је било отежано водоснабдијевање, ће бити нормализовано,са прикључењем на систем, оцијенио је Симовић.

Све активности су дио стратешког плана за смањење губитака воде у систему, који ће се интензивирати у наредној години. Реализација Акционог плана за смањење губитака воде у систему подразумијева увезивање свих сектора предузећа, од службе детекције, наплате, радне јединице водоводна мрежа, баждарнице и лабораторије, гдје се испитује квалитет воде, у Филтер станици.

Оперативност техничке службе предузећа Водовод и канализација је на високом нивоу.

Од почетка године до 1. децембра  техничка служба имала је укупно 2.017 интервенција на отклањању кварова на водоводној мрежи. Степен отклањања кварова је 24 часа, по пријави. Измјештено је укупно 760 метара водоводне мреже. Уграђено је 3.290 нових дионица цјевовода. У радној једници Баждарница укупно је замијењено 3.900 водомјера, због затрпаности или се потрошачи оглушују о измирењу обавеза. Од нових активности, у посљедња два мјесеца, измјештено је 40-так водомјера на неприступачним мјестима. Са мреже је искључено 1.340 нередовних платиша.

 Евидентирано је 1.380 интервенција на мјерним мјестима. У служби детекције укупно је обављено 7.710 интервенција на детекцији кварова на главним и секундарним цјевоводима, постављања мобилних мјерача протока, очитавања притиска у цијевима и рубним крајевима, степ тестинга, биланса стања и зонирања.   

Служба електро-машинског одржавања је у 2021. години обавила реконструкцију три хидрофорске станице. Радили су на плану развоја телеметрије, односно, надзора стања резервоара, што подразумијева, да се редовно ( сваког минута) могу добити подаци о нивоима воде у резервоарима, што нам говори да су на некој локацији евидентни губици, а што потом служба детектује, подсјетио је Симовић.

Он указује на стање цјевовода од Змијица до Каменара,који је у власништву Регионалног водовода.  

– На локацији у Бијелој тај цјевовод  је у лошем стању. Санација је компликована, постоје разне методе. Најбоља би била класична замјена цијелог цјевовода, ископ нове трасе и полагање новог. Ради се о километрима цјевовода, то су већ  милионски износи. Радимо на  зонском снимању унутар цјевовода. Уочене су велике аномалије у његовом функционисању. Тај цјевовод је у надлежности Регионалног водовода, а користи је ВиК ХН. Морамо се искординисати са Регионалним водоводом, сматра Симовић.  

У Служби канализације регистровано је укупно 1.150 интервенција на мрежи, док на пумпним станицама, које стално одржавају и чисте, урађено је 1.400 интервенција.    

 У претходном периоду интензивиране су активности на побољшању услова рада и безбједности запослених.

Симовић издваја активности на комплетном  уређењу објеката изворишта Опачица.

Урађено је доста како би се добила и употребна дозвола за извориште, а било је запуштено.

Најављена је изградња канализационе мреже кроз Кутско поље. Неопходно је  урадити прикључење од Клуба пензионера до магистралног вода, а онда да се узводно уради канализација. Канализација је пријеко потребно да се заштити водоизвориште Опачица, које је угрожено од излијевања септичких јама.

Покренули су и причу око примјене метода биолошке разградње путем алги у постројењу за пречишћавање отпадних вода, у циљу елиминисања емисије непријатних мириса са колектора. Послате су у сервис и двије пумпе у Ђеновићу. Имају резервне, које замијењују.

Колектор није технички примљен. До тада, а када ће до тога доћи – није извјесно, јер су скептични да ће  испунити техничке норме, због бројних мањкавости пројекта, радници Водовода и канализације посвећено одржавају примарне колекторе и постројење, мада то и није у њиховој надлежности.

У организацији предузећа Водовод и канализација расписани су тендери за набавку материјала и опреме.Између осталог расписан је и тендер за набавку багера за машинске ископе, тако да неће бити потребно ангажовање трећег лица за ове послове. Радове и набавку самостално финансира ово предузеће.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here