Просторни план опредјељује развој црногорске привреде у наредне двије деценије

У оквиру јавне расправе о Нацрту Просторног плана Црне Горе одржан је округли сто који су организовали Привредна комора и Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, а са којег је порука да просторни план може допринијети реформи цијелог система у свим областима и засигурно ће опредијелити развој црногорске привреде у наредних 20 година.

Како је саопштено из Привредне коморе, узимајући у обзир да је просторно планирање један од кључних инструмената за успостављање дугорочног и одрживог оквира за друштвени, територијални и економски развој, Округли сто је био прилика да се свим релевантним субјектима на нивоу доносилаца одлука, привреде и науке представе основне препоруке и сугестије које су добијене током тромјесечног представљања овог, након Устава, најбитнијег документа у држави.

Привредна комора је свјесна да је простор један од најважнијих ресурса Црне Горе, дијелом зато што га имамо мало и све мање, а дијелом и зато што његово коришћење није увијек било најрационалније, казала је у уводном обраћању предсједница ове асоцијације др Нина Дракић.

Др Нина Дракић, Предсједница Привредне коморе Црне Горе

Због тога је Комора активно учествовала у креирању Закона о планирању простора и изградњи објеката, а привредници су веома добро препознали и значај Просторног плана Црне Горе.

– Ријеч је о документу који ће засигурно да опредијели развој црногорске привреде у наредних 20 година, и овој теми дала се пуна пажња у Привредној комори – рекла је Дракић.

Додала је да је у Комори, у сарадњи са Министарством просторног планирања, урбанизма и државне имовине, и тимом за израду Просторног плана Црне Горе, одржано шест јавних расправа на одборима удружења којима је присуствовало више стотина привредника.

Предсједници и чланови одбора, свако из угла дијела привреде коју представљају, дали су значајан број сугестија за унапређење овог планског документа, а који ће бити достављени Министарству и обрађивачу.

– Привредници су, истичући баријере у пословању због планске документације и изостанка урбанистичко техничких услова за проширење њихових капацитета, јасно поручили да Просторни план може допринијети реформи цијелог система у свим областима – казала је Дракић.

Сублимирајући поруке са тематских сједница ОУ, предсједница је између осталог казала да привредници охрабрују напоре да се што прије крене у наставак градње аутопутева и рјешавања саобраћајних чворишта, јер доступност привредних капацитета Црне Горе у свим гранама директно утиче на економски развој.

Сматрају да је потребно интегрисање Луке Бар у јединствени систем и паневропске коридоре. На нивоу просторних планова треба да постоји јасна позиција за телекомуникациону инфраструктуру и да се веже са изградњом саобраћајница.

Неопходно је и на прави начин планирати објекте за преносну енергетску инфраструктуру и сачувати све просторе гдје су детектоване минералне сировине како би остала на располагању будућим генерацијама, као и да фосилна горива треба да имају значајнију позицију у Просторном плану, којим треба обухватити и инфраструктуру за складиштење горива. Привредници поздрављају најављено доношење новог закона о пољопривредном земљишту којим ће се овај вриједни ресурс заштитити од претварања у грађевинско.

Такође инсистирају да се у Просторном плану дају смјернице да се плановима нижег реда и јасно дефинишу индустријске зоне у појединим општинама, као и више слободних бесцаринских зона.

Истакнут значај Просторног плана као једног од рјешења за покретање новог инвестиционог циклуса у нашој земљи и усмјеравања развоја ка високо квалитетним смјештајним капацитетима у туризму, као и заштиту туристичке зоне од стамбених објеката. Привредници са сјевера државе указали су на изазове приликом реализације инвестиционих пројеката у оквиру треће зоне националних паркова и оцијенили да треба валоризовати потенцијале економског развоја руралних средина, пренијела је предсједница Привредне коморе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here