Просјечна зарада у мају 832 еура

Илустрација

Просјечна зарада (бруто) у мају 2024. године у Црној Гори износила је 1.042 еура, док је просјечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 832 еура, подаци су национaлне управе за статистику Монстат.

Просјечна (нето) зарада у мају у односу на април забиљежила је раст од 0,5%, док је просјечна (нето) зарада у мају 2024. у односу на исти мјесец претходне године забиљежила раст од 4,9%.

Ако се има у виду да су потрошачке цијене у мају 2024. године у односу на април 2024. забиљежиле раст од 0,1% произилази да су реалне зараде за исти период забиљежиле раст од 0,4%.

Просјечне зараде без пореза и доприноса (нето) у мају 2024. године у односу на претходни мјесец забиљежиле су раст у сљедећим секторима дјелатности: Услуге смјештаја и исхране (2,0%), Снабдјевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса; уклањање отпада и сличне активности (1,5%), Административне и помоћне услужне дјелатности (1,5%), Здравствена и социјална заштита (1,3%), Прерађивачка индустрија (1,2%), Умјетничке забавне и рекреативне дјелатности (1,1%), Грађевинарство (1,0%), Саобраћај и складиштење (1,0%), Снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (0,8%), Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала (0,7%), Информисање и комуникације (0,6%) и Пољопривреда, шумарство и рибарство (0,1%).

Пад просјечне зараде без пореза и доприноса (нето) у мају 2024. године у односу на претходни мјесец забиљежен је у следећим секторима: Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања (1,7%), Пословање некретнинама (0,3%), Вађење руда и камена (0,2%), Стручне, научне и техничке дјелатности (0,1%), Државна управа и одбрана: обавезно социјално осигурање (0,1%), Образовање (0,1%) и Остале услужне дјелатности (0,1%).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here