Просјечна нето зарада у јулу 797 еура

Фото: илустрација

Просјечна зарада без пореза и доприноса у јулу је, према подацима Монстата, износила 797 еура и била је 0,3 одсто већа у односу на јун. У односу на исти мјесец прошле године порасла је 11,6 одсто.

Просјечна бруто зарада у јулу је износила 993 еура.

-Ако се има у виду да су потрошачке цијене у јулу у односу на јун забиљежиле раст од један одсто, произилази да су реалне зараде за исти период забиљежиле пад од 0,7 одсто, наводи се у саопштењу.

Просјечне зараде без пореза и доприноса у јулу су у односу на јун порасле у секторима остале услужне дјелатности 2,3 одсто, умјетничке, забавне и рекреативне дјелатности 2 одсто, прерађивачка индустрија 1,8 одсто, грађевинарство 1,6 одсто, стручне, научне и техничке дјелатности 1,3 одсто, саобраћај и складиштење и финансијске и дјелатности осигурања по 0,9 одсто и административне и помоћне услужне дјелатности 0,8 одсто.

Раст је забиљежен и у секторима услуге смјештаја и исхране 0,7 одсто, снабдјевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса, уклањање отпада и сличне активности, као и трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала по 0,6 одсто и пољопривреда, шумарство и рибарство и здравствена и социјална заштита по 0,3 одсто.

Пад нето зараде у јулу је, у односу на претходни мјесец, забиљежен у секторима информисање и комуникације 3,1 одсто, пословање некретнинама 0,6 одсто, вађење руда и камена 0,2 одсто, снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање по 0,1 одсто.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here