Промјена имена купца са преминулих власника електричних бројила

Електропривреда Црне Горе обавјештава све кориснике бројила чије се власништво води на преминула лица, да до четвртка, 21. септембра поднесу Захтјев за промјену имена-назива купца и закључе Уговор о снабдијевању.

Ова обавеза прописана је чланом 206. Закона о енегетици и чланом 23. Општих услова за снабдијевање електричном енергијом, којим је дефинисано да су насљедници дужни да у року од 90 дана од дана смрти физичког лица обавијесте писаним путем снабдјевача и поднесу захтјев за промјену имена-назива купца електричне енергије.

Наиме, ЕПЦГ је информисана од надлежних инсититуција да се одређени број бројила и даље воде на преминула лица, а што није у складу са наведеним законским условима.

Упозоравају се корисници електричне енергије да ће, уколико не поднесу  Захтјев за промјену имена-назива купца и не закључе Уговора о снабдијевању у назначеном року,  Електропривреда приступити искључењу мјерних мјеста.

Списак наведених купаца објављен је на интернет страници компаније www.epcg.com, порталу електронске управе и на огласним таблама локалних јединца Снабдијевања у градовима гдје су регистровани власници бројила.

За промјену назива имена купца по основу смрти физичког лица (наследства) потребна је  следећа документација:

– Попуњен Захтјев за  промјену имена купца;

– Лист непокретности издат од Управе за некретнине;

– Рјешење о наслеђивању, Уговор о  поклону, Уговор о доживотном издржавању;

– Уколико је више сувласника предметног објекта уписано у листу непокретности, потребна је лзјава свих осталих да су сагласни да се као купац електричне  енергије у потрошачком објекту региструје  подносилац захтјева, овјерена код надлежног  органа.

Кратко упутство о промјени имена/назива купца и неопходне формуларе пронађите на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here