Пројекција буџета општине Херцег Нови за наредну годину 29,1 милион еура

Буџет Општине Херцег Нови за 2024. годину пројектован је на 29.123.000 еура. Јавна расправа о нацрту буџета трајаће до 19. децембра а централна ће бити одржана 15. децембра у великој Сали СО Херцег Нови.

Највећа ставка у приходима планирана је од пореза на непокретности  10.700. 000 еура, од пореза на промет непокретности  предвиђено  је 3.400.000 еура, порез на доходак физичких лица пројектован је на 3.918.000 еура, а прирез порезу на доходак физичких лица 1.100.000 еура.  Приход од локалних комуналних, административних и туристичке таксе планирано је 700. 000 еура. Од продаје имовине и од закупа планирано је 210.000 еура, уступљени приходи пројектовани су на  7.318.000 еура, дотације на 450.000, док су пренијета средства из 2023. 2. 500.000 еура. Општина не планира да се кредитно задужује у наредној години.

Оперативни буџет планиран је на  17.788.000 еура а капитални  на 11.335.000 еура. У наредној години планирана је реконструкција  Његошеве ул. (од парка Св. Леополда до Рудника) за шта ће бити издвојено 1.300.000 еура, за реконструкцију и санацију локалне  путне мреже, шеталишта и комуналне инфраструктуре планирано је 1.950.000 еура,  за изградњу и реконструкцију тротоара 200.000, исто толико  за изградњу и санацију јавне расвјете, док је за  финансирање пројекта водоснадбијевања и одвођења отпадних вода предвиђено је милион еура,  за улагања у водоводну и канализациону инфраструктуру 1.500.000 а за завршетак постројења за пречишћавање отпадних вода 1.200.000 еура. За унапређење протока саобраћаја предвиђено је 250.000 еура, а за набавку видео надзора 150.000. За завршетак пасареле у Зеленици биће опредјељено 85.000 еура, планирана је пасарела код Топљанских степеница за чију изградњу ће бити издвојено 100.000 еура, док је за гаражу у Мељинама предвиђено 250.000 еура.

Подсјећамо овогодишњи буџет ребалансом је повећан скоро три милиона и износи 24.632.000 еура, док је за наредну у плану скоро четири и по милиона више прихода него ове.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here