ПРОЈЕКАТ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ЗА ТРЕБЕСИН И КАМЕНО

Одлука о јавном интересу полагања цјевовода за снабдијевање водом села Камено, преко Требесина, донесена је на 16-ој сједници Скупштине Општине Херцег Нови, која је одржана 26. априла. Ово варијантно рјешење је трасом другачије од оног предложеног студијом коју су урадили др Александар Ђукић и др Бранислав Бабић.

Укупна траса се састоји од потисног (5043 метра) и дистрибутивног (6816 м) цјевовода.

Водовод је замишљен као потисно – гравитациони, на три степена препумпавања. Од резервоара „Сушћепан“ на коти 224 метра надморске висине – положиће потисни цјевовод, старим пјешачким путем и водиће до резервоара у Требесину, који је одређен да буде на коти  350 м/нм, на кат. парцели 45/2 к.о. Требесин. 

Од те локације се одваја дистрибутивни цјевовод за снабдијевање потрошача у Требесину. Потисним цјевоводом вода ће бити даље потискивана до   резервоара на Каменом, на коти  600 м/ нм (кат.парц. 2147 к.о. Камено). Између резервоара „Требесин“ и „Камено“, планирана је још једна пумпна станица (кат.парц.1858 к.о. Камено).

Идеја о довођењу воде из система јавног снабдијевања до села Камено настала је у радној јединици електро-машинског одржавања Водовод и канализација д.о.о. 2019. године. Иницијатори идеје били су шеф електромашинског одржавања, Горан Шпирто и електроинжењер Драган Влатковић. Почетна, везна тачка у постојећем систему снабдијевања, је резервоар „Сушћепан“, који се налази на коти  224 м/нм, а на катастарској парцели 45/2 к.о. Требесин. По првој варијанти, за коју је урађена студија са економском изводљивошћу, траса је водила од резервоара на Сушћепану старим пјешачким путем до Каменога и завршавала резервоаром запремине 600 м3 на катастарској парцели 2147 к.о. Камено.

У фебруару  ове  године  интензивирани су разговори са предузећем „DIMIX“ д.о.о. из Београда и „GM CORP“ д.о.о. из Херцег Новог, који су инвеститори резиденцијалног комплекса у Требесину. Наиме, ови инвеститори су добили 10 грађевинских дозвола за изградњу луксузних вила са базенима. На захват комплекса већ је доведена електрична енергија и изграђена трафо станица.   Дневна потрошња воде у Требесину је 15-20 метара кубних  воде . У Требесину се однедавно налази и узгајалиште пастрмке, за које се користи изворска вода. Требесин је село које има три  воде текућице, из којих се мјештани снабдијевају водом за своје потребе. Цивилизацијски токови налажу ригорозна хигијенска правила за воду за пиће и хигијенске потребе, те и ово село, које је практично већ надомак урбаних, градских зона Топле, постаће дио система јавног снабдијевања.

На подручју Мјесне заједнице Камено има 40 сталних домаћинстава, а са повременима је 96 објеката становања, по анкети коју је провео Водовод. Укупна дневна потрошња воде је до 40 кубних метара.  Броји 33  привредна објекта, од којих је најзначајнији потрошач воде фарма кока носиља, која сама има дневне потребе за водом од 5 – 6 м3. Иначе, на Каменоме су погони браваје, лимарије и аутолимарије, бројних  предузећа попут . Сви они имају значајне потребе за водом. Готово да се из мјесеца у мјесец појави неки нови провредни субјект на Каменоме.

 Постојећа стаза Сушћепан-Требесин-Камено провучена у каменитим слојевима. Дионица од Сушћепана до Требесина је под мањим успоном и  само у неким потезима ће бити отежано полагање цјевовода. Међутим, стаза од Требесина до Каменога прилази кроз доницу јаког карста, ближе Каменоме, и пројектно рјешење ће морати да буде специфично. Вјероватно би било значајно лакше за извођење полагање цјевовода површински, али то изискује додатне мјере техничке заштите таквог цјевовода због температурних варијација. С друге стране, било би значајно лакше одржавање таквог цјевовода. Свакако ће се тражити финансијски и технички најбоље рјешење и у духу савремених технолошких трендова.

Дужина трасе од постојећег резервоара „Сушћепан“ до планираног резервоара „Требесин“ износи 1500 метара.Дужина трасе цјевовода од планираног резервоара „Требесин“ до постојећег резервоара на Каменом 3545 метара.

Висина  на потезу резервоар „Сушћепан“ – резервоар „Требесин“ износи 126 метара, од резервоара „Требесин“ – пумпна станица „Камено“  130 метра, а  „Камено“ – резервоар „Камено“  висина је 120 метара, саопштили су из ДОО Водовод и канализација Херцег Нови.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here