Припреме за попис становништва у завршној фази

Попис становништва и домаћинстава биће одржан до 1. до 15. новембра ове године.

Припреме за попис становништва и домаћинстава у завршној су фази, а у тај најважнији статистички посао, биће укључено до 4.500 пописивача, инструктора, државних инструктора, контролора и других особа, саопштено је Порталу РТЦГ из Управе за статистику (МОНСТАТ). Како наводе, Упитником за грађане дефинисано је 38 питања, док су упитником за стан и домаћинство обухваћена 42 питања.

-Очекује се ангажовање од 4.000 до 4.500 учесника пописа. Поред свих расположивих капацитета Управе за статистику, биће ангажована и друга лица за учешће у попису, превасходно студенти и лица са Завода за запошљавање, саопштено је из МОНСТАТ-а.

Буџетом Црне Горе обезбијеђено је око 4,9 милиона еура за попис, а од чега је нешто више од 500.000 еура планирано за активности које се односе на ажурирање просторног регистра, за штампање материјала, за набавку компјутерске опреме, спровођење јавне кампање и организовање обука за све учеснике пописа.

Обуке за пописиваче, како наводе планиране су у другој половини октобра.  Прва обука је за државне инструкторе, а затим за инструкторе на нивоу општина, који након тога одржавају обуке за пописиваче.

Попис је највећи посао који обавља државна администрација, а одржава се сваких десет година. Ипак, претходни попис је одржан 2010. године, а предстојећи је одгађан због короне и избора.

Попис предвиђа три групе питања – о грађанину или грађанки, о домаћинству и о становима, при чему прва група укључује и питања о националности, вјери и језику.

Пописом се добијају подаци о броју и структури становништва, о социјално-економском статусу грађана и домаћинстава, као и бројне друге статистике.

Законом је предвиђено да грађани не морају да се изјасне о националној, односно етничкој припадности, вјери, матерњем језику и језику којим лице уобичајено говори, као и о инвалидитету и врсти инвалидности.

Управа за статистику сходно Закону о попису становништва, како кажу, спроводи завршне припреме у вези са организацијом пописа.

Попис  обухвата црногорске држављане који имају пребивалиште или боравиште у Црној Гори без обзира да ли су присутни у мјесту становања или привремено бораве у другом мјесту у Црној Гори или у другој држави.

Пописиваће се и странци који имају одобрен стални или привремени боравак у Црној Гори и странци који имају мјесто боравка.

Закон предвиђа и казне од 100 еура до 500 еура за особе које не дају податке и ако на свако питање не дају тачан и потпун одговор. Казну могу добити и они који снимају или фотографишу ток интервјуа или попуњене упитника или ако снимак или фотографију јавно објави или ако не да податке о одсутним члановима домаћинства.

Новчане казне су законом предвиђене и за родитеље, усвојитеље или старатеље који не дају податке о дјеци млађој од 15 година.

За пописиваче, инструкторе и контролоре прописане су казне од 100 до 500 еура и то ако благовремено и на прописан начин не врши послове у вези са пописом, не воде рачуна о тачности уписа података, не чува податке као службену тајну или их злоупотријеби.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here