Постављање нове канализационе мреже током реконструкције Шеталишта у Игалу

Мјештани Игала до краја маја би требало да добију уређено шеталиште, а паралелно са радовима на реконструкцији трасе шеталишта, оператива предузећа “Водовод и канализација“ поставља нову канализациону инфраструктуру. Нова мрежа тренутно се поставља на дијелу Обале Николе Ковачевића, чија комплетна реконструкција и поплочавање слиједи.

Циљ је, како наводе у саопштењу, да се сви проблеми који су постојали на старом канализационом систему елиминишу и ријеше на технички исправан и функционалан начин. Са извођачем радова, фирмом Брив, као и са надзором, Агенцијом за изградњу града, извршене су консултације, означене све проблематичне тачке и дате смјернице за њихово рјешавање.

-Као једна од најпроблематичнијих локација када је у питању функционисање канализационог колектора показала се дионица од локала ДО-ДО и Каза. У том дијелу су уочени проблеми мијешања фекалне и атмосферске канализације, препуњеност постојећег колектора као и неадекватно изведени прикључци  објеката који гравитирају шеталишту, наведено је у саопштењу.

На  састанку са власницима објеката договорено је да извођач одради прикључне шахте испред сваког објекта, да изведе нове прикључне цијеви до краја шеталишта, а да  власници објеката, гдје је то потребно, сами ураде нове канализационе инсталације унутар објеката.

-У складу са договором оператива ВиК требало би да на локацији између објеката Каза (Casa)  и Посто ђусто (Il Posto giusto)изврши монтажу нових цијеви  након што корисници припреме терен, односно заврше са земљаним радовима и ископом. ДОО ”Водовод и канализација” ће ову акцију помоћи донирањем цијеви за све индивидуалне прикључке на обновљеној траси колектора.

Након завршених радова, наводе из ВиК, проблеми са атмосферским и фекалним водама требало би да буду прошлост, на задовољство мјештана и туриста којима је омиљен тај дио шеталишта.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here